เพื่อมุ่งให้เกิดคุณภาพจากการอบรมสูงสุด Excel Expert Training ให้การอบรม Excel กลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 6 คนทุกคนสามารถเรียนรู้ Excel อย่างใกล้ชิด จะมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มแล้วนัดวันอบรมแบบส่วนตัวก็ได้ ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถติดตามเนื้อหาที่อบรมได้อย่างชัดเจนจากจอภาพด้านหน้าของตัวเอง
Page 5 of 7 FirstFirst ... 34567 LastLast
Results 41 to 50 of 65

Thread: ให้VBAหาภาพในfoldersและใส่ภาพในไฟล์excelอัตโนมัติ

 1. #41
  widtara
  Guest

  การรวม code เก่า กับ code ใหม่เข้าหากัน

  Quote Originally Posted by อรวีร์ View Post
  Code:
  Sub RenameInFolder(ByVal FD As String)
  Dim FN As String, FileList() As String
  Dim I As Integer, J As Integer, Temp As String
  Dim MinFN1 As String, MinFN2 As String
  If Right(FD, 1) <> "\" Then FD = FD & "\"
  FN = Dir(FD & "*.JPG")
  Do While Len(FN) > 0
    ReDim Preserve FileList(I)
    FileList(I) = FN
    FN = Dir()
    I = I + 1
  Loop
  If I < 3 Then
    MsgBox FD & " only " & I & " files"
    Exit Sub
  End If
  For I = 0 To UBound(FileList) - 1
    For J = 1 To UBound(FileList)
      If FileList(I) > FileList(J) Then
        Temp = FileList(I)
        FileList(I) = FileList(J)
        FileList(J) = Temp
      End If
    Next
  Next
  Name (FD & FileList(1)) As (FD & "1.JPG")
  Name (FD & FileList(2)) As (FD & "2.JPG")
  End Sub
  วิธีเรียกใช้
  RenameInFolder "R:\SQA DEDUCT PAYMENT Y11\EVENT PICTURES TOP LOAD\wk26\RJ LT\105980"
  อย่าลืม Backup file ก่อนทดลองนะคะ
  การรวม code เก่า กับ code ใหม่เข้าหากัน ต้องแยกเข้าไปหรือว่าให้ใช้ code ใหม่เลยอย่างเดียวค่ะ

  Code เก่าที่ใช้อยู่ แต่ต้องเปลี่ยนภาพให้มี 1.jpg และ 2.jpg
  Sub Macro1()
  Dim i As Integer
  For i = 1 To ThisWorkbook.Worksheets.Count
  ThisWorkbook.Worksheets(i).Copy
  ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & Range("o4").Value & Range("j13").Value & ".xls", FileFormat:=xlExcel8, CreateBackup:=False
  Range("c43").Select
  Selection.FormulaR1C1 = "=R[71]C[1]&""\""&R[72]C[1]&""\""&R[73]C[1]&""\""&R[74]C[1]&""\""&R[75]C[1]&""\""&R119C4"
  On Error Resume Next
  With ActiveSheet.Pictures.Insert(Selection.Value)
  .Top = Range("f55:j86").Top
  .Left = Range("f55:j86").Left
  If .Height > .Width Then
  .Height = Range("f55:j80").Height
  Else
  .Width = Range("f55:j80").Width
  End If
  End With
  Range("l43").Select
  Selection.FormulaR1C1 = "=R[71]C[-8]&""\""&R[72]C[-8]&""\""&R[73]C[-8]&""\""&R[74]C[-8]&""\""&R[75]C[-8]&""\""&R120C4"
  With ActiveSheet.Pictures.Insert(Selection.Value)
  .Top = Range("m55:s86").Top
  .Left = Range("m55:s86").Left
  If .Height > .Width Then
  .Height = Range("m55:s86").Height
  Else
  .Width = Range("m55:s86").Width
  End If
  End With
  Application.DisplayAlerts = False
  ActiveWorkbook.Close True
  Next i
  End Sub

 2. #42
  potetae007
  Guest

  เพิ่มเติม...

  ไม่แน่ใจว่าทำได้หรือยัง แต่ผมอยากเพิ่มเติมครับ ลองเอาตัวอย่างที่ผมใช้งานอยู่ไปประยุกต์ดูนะครับว่าตรงกับที่ต้องการหรือป่าว โดยที่ผมทำคือจะให้ใส่ชื่อก่อน แล้วคลิกเลือกที่ Cell รูปก็จะขึ้นตามCell ที่เราเลือกครับว่า Cell นั้นเป็นรูปอะไร ตามเอกสารแนบครับ

  ตัวอย่าง Code ครับ

  Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  If Selection.Row() < 10 Then Exit Sub
  Dim i As Integer
  Dim a, p, b As String
  p = "P:\Package\" =>>>เป็นที่อยู่รูปครับ
  i = Selection.Row()
  a = p + Sheet1.Cells(i, 3).Text + ".jpg"
  b = p + "P000000.jpg"
  On Error GoTo Y
  ActiveSheet.Shapes("Text Box 5").Select
  Selection.ShapeRange.Fill.UserPicture a
  GoTo X
  Y:
  ActiveSheet.Shapes("Text Box 5").Select
  Selection.ShapeRange.Fill.UserPicture "P:\Package\P000000.jpg"
  X:
  Sheet1.Cells(i, 3).Select
  End Sub

 3. #43
  potetae007
  Guest

  ขอโทษครับ

  ขอโทษครับเนื่องจาก File มีขนาดใหญ่ ไม่สามารถ Upload ได้ผมขอแนบ File รูปตัวอย่างแทนนะครับ

 4. #44
  widtara
  Guest

  Question ยังไม่ได้ค่ะ

  Quote Originally Posted by potetae007 View Post
  ขอโทษครับเนื่องจาก File มีขนาดใหญ่ ไม่สามารถ Upload ได้ผมขอแนบ File รูปตัวอย่างแทนนะครับ
  ยังงงกับ code ที่ให้มาค่ะ ทั้ง 2 code ตัวอย่าง คือที่อ้อยเข้าใจตอนนี้นะค่ะ ให้ดูที่ code เก่าของอ้อยนะค่ะ มันใช้งานได้ดี แต่ติดปัญหาเรื่องการไปดึงเอารูปภาพ ซึ่งชื่อรูปภาพของเราไม่ตายตัวเนื่องจากถ่ายมาจากกล้องเลย

  แต่ที่มีข้อสังเกตุให้คือว่า DSC07932 รูปแบบของชื่อจะเป็นแบบนี้ค่ะ
  1.มีตัวอักษรคือ DSC อยู่ ถัดมาจะเป็น ตัวเลข 5 ตัว แต่ละ Folders จะมีภาพอยู่ 3 ถึง 4 ภาพ
  2.ที่ต้องการให้ค้นหาภาพที่มี ลักษณะ อักษร 3 ตัว ตัวเลข 5 ตัวนั้น ตัวเลขท้ายๆที่มีค่าน้อยสุดไม่ต้องการภาพนั้น
  3.ต้องการภาพที่มีตัวเลขท้ายๆที่มากกว่าเป็นอันดับ 1 และอันดับ 2 ค่ะ

  ส่วนที่น่าจะต้องแก้ไข code น่าจะอยู่ช่วงนี้ค่ะ

  ช่วงดึงภาพที่ 1 หรือภาพที่มีตัวเลขท้ายๆที่มากกว่าเป็นอันดับ 1
  Range("c43").Select
  Selection.FormulaR1C1 = "=R[71]C[1]&""\""&R[72]C[1]&""\""&R[73]C[1]&""\""&R[74]C[1]&""\""&R[75]C[1]&""\""&R119C4"
  On Error Resume Next


  ช่วงดึงภาพที่ 2 หรือภาพที่มีตัวเลขท้ายๆที่มากกว่าเป็นอันดับ 2

  Range("l43").Select
  Selection.FormulaR1C1 = "=R[71]C[-8]&""\""&R[72]C[-8]&""\""&R[73]C[-8]&""\""&R[74]C[-8]&""\""&R[75]C[-8]&""\""&R120C4"


  โดยส่วนของ Selection.FormulaR1C1 อ่านจากข้อมูลใน sheet ดังนี้ค่ะ

  ที่อยู่นี้จะเปลี่ยนไปเราใช้สูตร =D114&"\"&D115&"\"&D116&"\"&D117&"\"&D118&"\"&$D$119
  ได้เป็น R:\SQA DEDUCT PAYMENT Y11\EVENT PICTURES DRYER\wk25\RJ ID\96710\1.jpg
  มาเขียนไว้ที่ C43 ที่ sheet นั้นๆเพื่อดึงภาพแรก


  ที่อยู่นี้จะเปลี่ยนไปเราใช้สูตร =D114&"\"&D115&"\"&D116&"\"&D117&"\"&D118&"\"&$D$120
  ได้เป็น R:\SQA DEDUCT PAYMENT Y11\EVENT PICTURES DRYER\wk25\RJ ID\96710\2.jpg
  มาเขียนไว้ที่ L43 ที่ sheet นั้นๆเพื่อดึงภาพที่ 2  R:\SQA DEDUCT PAYMENT Y11
  EVENT PICTURES DRYER
  wk25 ="wk"&TEXT(WEEKNUM(P9,16),"00")
  RJ ID
  96710
  1.jpg
  ต้องไปกำหนดชื่อภาพใน Folders ให้มีชื่อเป็น 1
  ภาพเดิมมีตัวเลขท้ายๆที่มากกว่าเป็นอันดับ 1 เช่น DSC079323

  2.jpg =D121 ต้องไปกำหนดชื่อภาพใน Folders ให้มีชื่อเป็น 2
  ภาพเดิมมีตัวเลขท้ายๆที่มากกว่าเป็นอันดับ 2 เช่น DSC07934


  ตัวอย่างจากจำนวนภาพ ซึ่งชื่อภาพจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะถ่ายภาพใหม่ แต่ละอาทิตย์มีจำนวนภาพที่เยอะ เป็น 500 ภาพขึ้น ถ้ามานั่ง Rename เป็น 1 และ 2 ทุก Folders ส่วนนี้ค่ะ ที่ไม่ไหว
  DSC07932
  DSC07933
  DSC07934

  พอจะเข้าใจไหมค่ะ คืออ้อยก็อธิบายไม่เก่งค่ะ 5. #45
  excel_fever
  Guest
  Quote Originally Posted by widtara View Post
  1.jpg ต้องไปกำหนดชื่อภาพใน Folders ให้มีชื่อเป็น 1
  ภาพเดิมมีตัวเลขท้ายๆที่มากกว่าเป็นอันดับ 1 เช่น DSC079323

  2.jpg =D121 ต้องไปกำหนดชื่อภาพใน Folders ให้มีชื่อเป็น 2
  ภาพเดิมมีตัวเลขท้ายๆที่มากกว่าเป็นอันดับ 2 เช่น DSC07934
  แน่ใจได้อย่างไรครับ ว่าหมายเลขของภาพจะต่อเนื่องกันทุกครั้ง
  ลอง
  เซลล์ D119 กรอกชื่อภาพ DSC079323.jpg
  เซลล์ D120 กรอกชื่อภาพ DSC079324.jpg
  ไม่ง่ายกว่าหรือครับ

 6. #46
  widtara
  Guest

  Wink การเรียงกันของเลขภาพแน่ใจค่ะ

  Quote Originally Posted by excel_fever View Post
  แน่ใจได้อย่างไรครับ ว่าหมายเลขของภาพจะต่อเนื่องกันทุกครั้ง
  ลอง
  เซลล์ D119 กรอกชื่อภาพ DSC079323.jpg
  เซลล์ D120 กรอกชื่อภาพ DSC079324.jpg
  ไม่ง่ายกว่าหรือครับ
  มีตัวอย่างให้ดูค่ะ
  R:\SQA DEDUCT PAYMENT Y11\EVENT PICTURES FRONT LOAD\wk20

  แค่ตัวอย่าง week 20 week เดียวค่ะ

  เลขจะเรียงลักษณะนี้ค่ะ เลขอาจไม่ซ้ำกันแต่รูปแบบการถ่ายภาพ การจัดเรียงของภาพแน่นอนค่ะ :yesnod:

 7. #47
  อรวีร์
  Guest

  Smile

  ทดลอง Run Code ของอรวีร์หรือยังคะ
  อรวีร์อ่านคำถามของคุณหลังสุดก่อนที่อรวีร์จะเขียน Code นั้น และเข้าใจว่าคุณหมายความดังนี้ค่ะ
  1. มีรูปอยู่ใน Folder หนึ่งๆ(ถ้ามีหลาย Folder ก็วน Loop เอา) เป็นแฟ้มนามสกุล .JPG หลายๆรูป
  2. อาจมีแฟ้มนามสกุลอื่นๆด้วยแต่ไม่สนใจ(เช่น Thumbs.db)
  3. จัดเรียงชื่อแฟ้ม .JPG นั้นๆจากน้อยไปหามาก
  4. เปลี่ยนชื่อแฟ้มที่น้อยสุดอันดับที่ 2 เป็นชื่อ 1.JPG
  5. เปลี่ยนชื่อแฟ้มที่น้อยสุดอันดับที่ 3 เป็นชื่อ 2.JPG
  ----------------------------------------
  Code ข้างบนนั้นของอรวีร์ก็เขียนเพื่อเปลี่ยนชื่อแฟ้มตามขั้นตอน 3. ถึง 5. ข้างบนค่ะ
  โดยถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อแฟ้มใน Folder D:\TEM ตามเงื่อนไข(เป็น 1.JPG , 2.JPG) ก็เขียน Code
  RenameInFolder "D:\TEM"
  โปรแกรมจะไปทำขั้นตอน 3. 4. 5. เองค่ะ
  ถ้าชื่อ Folder อยู่ใน Cell D2 ก็ใช้ Code
  RenameInFolder Cells( 2 , 4 ).Value
  หลังจากเปลี่ยนชื่อแฟ้มแล้ว คุณก็เขียน Code เรียกเปิดแฟ้มชื่อ 1.JPG และ 2.JPG ได้เลยค่ะ
  เช่น ถ้าใน D:\TEM มีแฟ้ม
  DSC079323.JPG
  DSC079325.JPG
  DSC079313.JPG
  DSC079341JPG
  Thumbs.db
  ......................
  หลังจากใช้คำสั่ง
  RenameInFolder "D:\TEM"
  โปรแกรมจะเรียงแฟ้ม .JPG แล้วพบว่าชื่อน้อยสุดคือ DSC079313.JPG จะไม่ทำอะไรค่ะ
  ชื่อแฟ้มน้อยอันดับสองคือ DSC079323.JPG จะเปลี่ยนชื่อแฟ้มนี้เป็น 1.JPG
  ชื่อแฟ้มน้อยอันดับสามคือ DSC079325.JPG จะเปลี่ยนชื่อแฟ้มนี้เป็น 2.JPG
  สรุปคือหลัง Run โปรแกรม รายชื่อแฟ้มใน D:\TEM จะเป็น
  1.JPG
  2.JPG
  DSC079313.JPG
  DSC079341JPG
  Thumbs.db

 8. #48
  อรวีร์
  Guest

  Smile

  โปรแกรมที่เปลี่ยนชื่อแฟ้มใน Folder ใดๆต้อง Run ครั้งเดียวนะคะ
  เพราะชื่อแฟ้มได้เปลี่ยนไปแล้ว ถ้า run อีก แฟ้มน้อยสุดจะเป็น 1.JPG และน้อยอันดับสองจะเป็น 2.JPG ซึ่งทั้งสองไม่ควรเปลี่ยนชื่ออีกค่ะ

 9. #49
  widtara
  Guest

  เข้าใจความหมายแล้วค่ะ

  Quote Originally Posted by อรวีร์ View Post
  โปรแกรมที่เปลี่ยนชื่อแฟ้มใน Folder ใดๆต้อง Run ครั้งเดียวนะคะ
  เพราะชื่อแฟ้มได้เปลี่ยนไปแล้ว ถ้า run อีก แฟ้มน้อยสุดจะเป็น 1.JPG และน้อยอันดับสองจะเป็น 2.JPG ซึ่งทั้งสองไม่ควรเปลี่ยนชื่ออีกค่ะ
  รันแล้วแต่ไม่ได้ผลค่ะ เขาทำงานเฉพาะคำสั่งเก่าของอ้อย เมื่อไม่เจอภาพ 1 และ 2 ก็แยกให้เฉพาะ sheet เปล่าๆมาให้ค่ะ
  อ้อยวาง code เรียบร้อยแล้ว ช่วยดูให้หน่อยนะค่ะ:yesnod:


  Sub RenameInFolder(ByVal FD As String)
  Dim FN As String, FileList() As String
  Dim I As Integer, J As Integer, Temp As String
  Dim MinFN1 As String, MinFN2 As String
  If Right(FD, 1) <> "\" Then FD = FD & "\"
  FN = Dir(FD & "*.JPG")
  Do While Len(FN) > 0
  ReDim Preserve FileList(I)
  FileList(I) = FN
  FN = Dir()
  I = I + 1
  Loop
  If I < 3 Then
  MsgBox FD & " only " & I & " files"
  Exit Sub
  End If
  For I = 0 To UBound(FileList) - 1
  For J = 1 To UBound(FileList)
  If FileList(I) > FileList(J) Then
  Temp = FileList(I)
  FileList(I) = FileList(J)
  FileList(J) = Temp
  End If
  Next
  Next
  Name (FD & FileList(1)) As (FD & "1.JPG")
  Name (FD & FileList(2)) As (FD & "2.JPG")
  End Sub

  Sub Macro1()
  Dim I As Integer
  For I = 1 To ThisWorkbook.Worksheets.Count
  ThisWorkbook.Worksheets(I).Copy
  ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & Range("o4").Value & Range("j13").Value & ".xls", FileFormat:=xlExcel8, CreateBackup:=False
  Range("c43").Select
  Selection.FormulaR1C1 = "=R[71]C[1]&""\""&R[72]C[1]&""\""&R[73]C[1]&""\""&R[74]C[1]&""\""&R[75]C[1]&""\""&R119C4"
  On Error Resume Next
  With ActiveSheet.Pictures.Insert(Selection.Value)
  .Top = Range("f55:j86").Top
  .Left = Range("f55:j86").Left
  If .Height > .Width Then
  .Height = Range("f55:j80").Height
  Else
  .Width = Range("f55:j80").Width
  End If
  End With

  Range("l43").Select
  Selection.FormulaR1C1 = "=R[71]C[-8]&""\""&R[72]C[-8]&""\""&R[73]C[-8]&""\""&R[74]C[-8]&""\""&R[75]C[-8]&""\""&R120C4"

  With ActiveSheet.Pictures.Insert(Selection.Value)
  .Top = Range("m55:s86").Top
  .Left = Range("m55:s86").Left
  If .Height > .Width Then
  .Height = Range("m55:s86").Height
  Else
  .Width = Range("m55:s86").Width
  End If
  End With

  Application.DisplayAlerts = False
  ActiveWorkbook.Close True
  Next I
  End Sub

 10. #50
  อรวีร์
  Guest

  Smile

  เท่าที่ดู Code ของคุณ ยังไม่มีคำสั่งส่วนที่เรียกโปรแกรมของอรวีร์เลยนี่คะ
  ฉะนั้นชื่อแฟ้มยังไม่ได้เปลี่ยน ทำให้จะไม่พบ 1.JPG , 2.JPG ค่ะ

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •