1.ความกว้างของ cell Range("f52:j86") กับ Range("m52:s86") ไม่เท่ากัน
ลองทดสอบโดยการขยายความกว้างของ cell m52 ก็ได้ แล้วดู ความสูงของภาพจะเปลี่ยนไป
แล้วจะเห็นความสัมพันธ์ ค่ะ
2.เรื่องขนาดไฟล์ ไม่เข้าใจตรง ตัดภาพวาง เป็น JPG ถึงจะได้ไฟล์ที่เล็กลง

จริงๆถ้าเป็นภาพเดิมไม่ได้ตกแต่งเพิ่ม ก็ไม่น่าจะเกี่ยวกัน อันนี้ไม่ทราบ