เห็นถามกันบ่อยๆว่า จะทำอย่างไรให้คลิกเลือกชื่อจังหวัด แล้วให้อีกช่องหนึ่งคลิกเลือกอำเภอของจังหวัดนั้นๆ แล้วอีกช่องหนึ่งคลิกเลือกตำบลของอำเภอนั้นๆ จึงทำมาให้ดูครับ

ผมออกแบบตารางข้อมูลให้เก็บรายละเอียดตามแนวตั้งแทนเพื่อให้ใช้สูตรได้ง่ายและเก็บข้อมูลได้ง่ายขึ้น จะได้ไม่ต้องใส่ชื่อรายการซ้ำให้เสียเวลา

วิธีแรกใช้สูตร
=INDEX(SubGroup1,MATCH(List1,MainGroupList,0),0)

วิธีที่สองใช้สูตรยากขึ้นหน่อยแต่ให้ปรับขนาด List ได้ตามข้อมูลที่มีได้ด้วย
=OFFSET(INDEX(MainGroupList,MATCH(List1,MainGroupList,0)),0,1,1,Width1)