วิธีตั้งชื่อ Range Name ในอีกแฟ้มหนึ่งให้เหมือนกับชื่อที่มีอยู่

ให้ copy พื้นที่ซึ่งสร้าง Range Name และเซลล์สูตรพร้อมๆกัน ไป paste ลงในแฟ้มอื่น
ในตำแหน่งเซลล์ตรงกัน
หาก paste ที่ตำแหน่งเซลล์ต่างกันไป จะได้ Range Name เหมือนกันแต่ผิดตำแหน่ง และยังพบว่าในแฟ้มซึ่งเปิดใหม่ ซึ่งตามปกติต้องไม่มี Range Name ใดๆสร้างไว้ บางครั้ง Excel จะเตือนว่ามี Range Name ซ้ำบ้างไม่เตือนบ้าง

ลองดูวิดีโอนี้ครับหมายเหตุ ถ้าใช้วิธีคลิกขวาที่ชื่อชีทแล้วเลือก Move or copy โดยกาช่อง Copy ไปที่แฟ้มใหม่ จะไม่ถูกเตือน หรือถ้าใช้ Excel 2003 กับวิธีตามวิดีโอ ก็ไม่ถูกเตือนครับ