สืบเนื่องจากที่มีผู้ถาม เกี่ยวกับการทำ Data Validation 3 step และแทรก HyperLink (ต้องขออภัย ผมจำไม่ได้ว่าใครถาม) ซึ่งผมตอบไปให้ครั้งแรกแล้ว แต่เมื่อนำไปใช้งาน ปรากฏว่าผู้ใช้ติดปัญหาบางจุด
หลังจากที่ถามมาใหม่ เว็บก็ถูกแฮคเสียก่อน คำถามนั้นเลยหายไป ผมจึงขออนุญาตนำไฟล์ตัวอย่างทั้งแบบเดิม และแบบที่แก้ไขแล้ว มาโพสใหม่อีกครั้งหนึ่ง