ผมปรับให้สมาชิกกลุ่ม Excel Expert Volunteer สามารถให้คะแนนกระทู้ได้ด้วยครับ