คืออยากให้เปลี่ยนกรอบของ Excel เป็นสีอื่น ได้ไหม
เวลา click ไปที่ cell บน excel กรอบให้เป็นสีอืน
แทนสีดำ ได้หรือไม่