อยากทราบสูตรexel ในการคำนวณเรื่องเวลาค่ะ
1.กรณีผลิตงานตามช่วงเวลา ผลิตงานหลายช่วงค่ะ เริ่มตั้งแต่ 07.00 - 08.30 , 10.00 - 14.00 , 15.00-17.00 , 16.00 - 17.00 , 17.30 -20.30 ประมาณนี้ค่ะ

ตัวอย่าง
8:00 17:00 (ลบช่วงพัก หนึ่งชั่วโมง) 8 ชั่วโมง
13:00 17:00 (ผลิตงานหลังบ่ายโมง ไม่ต้องลบ 1 ชั่วโมง) 4 ชั่วโมง
13:00 - 19:00 (จะพักเบรค 30 นาที ตอนช่วงเวลา 17:00 - 17:30 ต้องหัก 30 นาทีออกค่ะ) ก็จะเหลือ 5 ชั่วโมงครึ่ง
17:30 - 20:30 (ไม่ต้องหัก 30 นาทีออกนะคะ)
2.=IF(OR(ISBLANK(B11),ISBLANK(C11)),0,MIN(H$3,C11)-MAX(G$3,B11)-IF(C11<=TIME(12,0,0),0,(1/24))) กรณีทำกะเช้าใช้สูตรนี้ค่ะ
แต่พอมีการเข้ากะดึก คือช่วงเวลา 20.00 -05.00 ทำไม่ได้ค่ะ ทำ OT ช่วง 05.30 - 08.30 ค่ะ
ใช้สูตรอย่างไรคะอาจารย์ ให้ทำทั้งกะเช้า กะดึก ได้ค่ะ

รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ