มีความต้องการหาการสั่งซื้อตามวันที่กำหนดโดยมีเงื่อนไขของการผูกกับสูตรการผลิต ตามตัวอย่างเบื้องต้นครับ (มีเงื่อนไขการตรวจสอบ 3 ขั้นตอนครับ)
1. ตรวจสอบวันที่ผลิต
2. ตรวจสอบสูตรกับตัวสินค้า
3. นำมาคำนวณหาการสั่งซื้อ