ถ้าต้องการหาจำนวนชั่วโมงทั้งหมดที่ใช้ในการปิด Case โดย ไม่นับชั่วโมงของวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ นักขัตฤกษ์ และ นับแต่ชั่วโมงในเวลางาน ระหว่าง 8:30 น. - 17:30 น.

ตัวอย่าง
เคสที่ 1 เปิดวันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 2553 เวลา 15:45 น. ปิดวันอังคารที่ 16 ก.พ. 2553 เวลา 11:30 น.
มีคนเคยถามไปแล้วแต่ต้องการไฟล์แนบด้วยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ