สำหรับสมาชิกกลุ่ม Excel Expert Volunteer เท่านั้นครับ

เนื่องจากระบบการลบแฟ้มแนบเก่าๆในฟอรัมนี้ (ทั้งนามสกุล xls, jpg, png, zip, rar) จะไล่ลบแฟ้มที่แนบโดยดูจากวันเดือนปีที่แนบไว้เป็นหลัก (ถ้าเก่ากว่า 3-6 เดือน) จากนั้นผมต้องเลือกด้วยตัวเองต่อว่าแฟ้มใดควรหรือไม่ควรจะลบทิ้งเพราะระบบฟอรัมไม่สามารถแยกแยะว่าเป็นแฟ้มที่แนบในฟอรัมหรือ Blog ซึ่งทำให้ผมอาจเผลอไปลบแฟ้มแนบที่ไม่ควรลบทิ้ง เช่น แฟ้มที่แนบไว้ใน Blog ซึ่งควรติดกับบทความนั้นไปตลอด

ดังนั้นจึงขอเสนอการตั้งชื่อแฟ้มแนบในฟอรัมนี้ดังนี้ครับ
  1. แฟ้มที่ห้ามลบ ขอให้ตั้งชื่อแฟ้มที่ลงท้ายด้วยชื่อของสมาชิก เช่น MyCodeGaka.xls หรือลงท้ายด้วยตัวเลข 6 หลักตามเลขปีเดือนวัน เช่น MyCode540123.xls หมายถึง ปี 54 เดือน 01 วันที่ 23
  2. แฟ้มที่ยอมให้ลบ เช่น แฟ้มตอบคำถามใดๆ ขอให้ตั้งชื่อแฟ้มโดยลงท้ายว่า Ans เสมอ แต่ถ้าไม่ลงท้ายด้วย Ans ก็แสดงว่ายอมให้ลบทิ้งได้เช่นกัน

ถ้าผมลบแฟ้มที่ไม่ควรจะลบทิ้งไป โปรดยกโทษให้ด้วยครับ ขอให้แนบแฟ้มเข้ามาใหม่ตามชื่อที่เสนอนี้