ทำลายข้อจำกัดของจำนวนบรรทัดสำหรับรองรับข้อมูลกับจำนวนคอลัมน์สำหรับรองรับข้อมูลที่มาจากฐานข้อมูลหลากหลายระบบด้วย PowerPivot ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.powerpivot.com

เฉพาะผู้ที่ใช้ MS Excel 2010 เท่านั้นจึงจะใช้ได้ค่ะ