ไม่ทราบว่า excel สามารถ vlookup รูปภาพ ได้หรือไม่ครับ
ถ้าเราเลือกรหัสสินค้าแล้วให้แสดง ชื่อสินค้า ส่วนอีกคอลัมน์ ก็แสดงรูปภาพของสินค้านั้นๆ ครับ
หรือถ้ามีวิธีใด ช่วยแนะนำด้วยนะครับ
รบกวนหน่อยนะครับ