เนื่องจากต้องมีการ fill-in ข้อมูลในเซล ที่มีเงื่อนไขว่า เซลล์ในคอลัมภ์ ก่อนหน้านี้ต้องมีคำ=1 แล้วกลัวว่าจะดูหลงหรือข้ามคอลัมภ์ จึงคิดว่า น่าจะมีการสร้างสูตร เพื่อให้แสดงสีพื้นของเซลล?ที่ต้องมีการfill-in

ได้แนบfile มาให้ดูแล้วค่ะ