เชิญ download แจกจ่ายต่อกันได้เลยครับ

แฟ้มนี้คุณสามารถเพิ่มวันหยุดประจำปีได้เอง โดยพิมพ์วันที่ลงไปในตารางด้านขวาของปฏิทิน เพิ่มเติมจากวันหยุดราชการที่ผมพิมพ์ไว้ให้ก่อนแล้ว

ปรับปรุงใหม่เพิ่มเลขที่สัปดาห์