มีวิธีการใดบ้างหรือไม่ครับ เมื่อเราใช้ vlookup/hlookup แล้วให้ comment ใน Cell ถูกดึงมาด้วย