ช่วยแนะนำ addin สำหรับ vba code editor แล้วเพิ่มความสามารถ code folding แบบว่าทำให้ block ของคำสั่ง IF WHILE DO loop ซ่อนได้ แบบ code editor ในกลุ่มพวก visual studio ครับ ผมขยับไปใช้ excel2007 แล้ว ก็ยังไม่เห็นมี feature นี้ครับ ขอบคุณครับ