คราวหน้าให้ตั้งชื่อแฟ้มดีกว่านี้ครับ ปกติในฟอรัมนี้ตกลงกันว่าจะไม่ช่วยตอบจนกว่าจะแก้ไขให้ถูกต้อง ผมขอลบแฟ้มแนบทิ้ง แล้วตอบให้เพราะเห็นว่าถามมาโดยดีมาตลอด

แก้สูตร C2
=EDATE(A2,6)