บทวิจารณ์ SumProduct
http://www.excelforum.com/showthread.php?t=395440

ที่มาของชื่อสูตร
http://www2.odn.ne.jp/excel/functioninenglish.html