สอบถามวิธีการสร้างแกน y 2 แกน ให้อยู่ด้านบน และด้านล่าง ดังรูปครับ

ข้อมูลเป็นน้ำหนักของพืช 2 ชนิด
ต้องการสร้างกราฟแท่งให้แกน y ด้านบนเป็นน้ำหนักของส่วนที่อยู่เหนือพื้นดิน (กิ่ง ใบ ต้น)
ส่วนแกน y ด้านล่างเป็นน้ำหนักของส่วนที่อยู่ใต้ดิน (รากแก้ว-ฝอย)

ลองมาหลายวันแล้ว ยังหาวิธีการทำไม่ได้
รบกวนด้วยครับ