ดูแบบ Interactive สามารถคลิกดูบนจอ
http://office.microsoft.com/en-gb/ex...CH100648241033

แฟ้มสรุปเปรียบเทียบคำสั่ง
http://office.microsoft.com/en-us/te...nstalled=1&c=0

Keyboard Shortcut :

http://www.lboro.ac.uk/it/access/exc...shortcuts.html

http://www.mvps.org/dmcritchie/excel/shortx2k.htm