เพื่อมุ่งให้เกิดคุณภาพจากการอบรมสูงสุด Excel Expert Training ให้การอบรม Excel กลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 6 คนทุกคนสามารถเรียนรู้ Excel อย่างใกล้ชิด จะมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มแล้วนัดวันอบรมแบบส่วนตัวก็ได้ ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถติดตามเนื้อหาที่อบรมได้อย่างชัดเจนจากจอภาพด้านหน้าของตัวเอง
Results 1 to 2 of 2

Thread: นำ Calendar วางบน Userform แล้วนำค่าไปใช้ใน AutoFilter

 1. #1
  มิตรภาพ
  Guest

  นำ Calendar วางบน Userform แล้วนำค่าไปใช้ใน AutoFilter

  ปัญหา ไม่สามารถพิมพ์วันเดือนปี หรือกำหนดตัวแปรวันเดือนปีตรงๆให้กับค่า Criteria ได้ เช่น หากทดลองบันทึกมาโครอัตโนมัติ จะได้โค้ดออกมาเป็น Criteria1:=">=1/8/2007" แต่เวลารันใหม่ ผลลัพท์จะไม่เหมือนตอนสร้างมาโคร
  การแก้ปัญหา
  1. สร้าง Userform
  2. ที่หน้า Userform ไปที่ Tools เลือก Additional controls และเลือก calendar Control 11.0
  3. วาด Calendar บนฟอร์ม ชื่อที่ได้จะเป็น calendar1 ...2 ...3 ตามจำนวน
  4. ประกาศตัวแปรเพื่อรับค่า เช่น
  Public StartDate As Date 'ประกาศเป็น Date
  5. นำไปรับค่าในโค้ดของ calendar เช่น
  Private Sub Calendar1_click()
  StartDate = Calendar1.Value
  End Sub

  6. ประกาศตัวแปรเพื่อนำไปใช้ใน AutoFilter เช่น
  Dim stDate As Long 'ประกาศเป็น Long
  7. ตัวอย่างการนำไปใช้
  .............
  .............
  stDate = StartDate
  .............
  Range("b1:g1").AutoFilter Field:=1, _
  Criteria1:=">=" & stDate, Operator:=xlAnd, _
  Criteria2:="<=" & enDate
  'กรองระหว่างช่วงของวันที่

  8. ถ้าต้องการให้แสดงวันเดือนปีปัจจุบันทุกครั้งเป็นเบื้องต้น ให้ใส่โค้ดประมาณนี้
  Private Sub UserForm_Activate()
  Me.Calendar1.Value = Date
  Me.Calendar2.Value = Date

  End Sub

 2. #2

Similar Threads

 1. การแสดงผล calendar บนเครื่องอื่นมีปัญหา
  By มิตรภาพ in forum Excel Expert Forum Library 2012 - 2007
  Replies: 3
  Last Post: 3 Sep 2008, 13:06
 2. calendar บน cell
  By civiccoupe in forum Excel Expert Forum Library 2012 - 2007
  Replies: 2
  Last Post: 20 Apr 2008, 06:29
 3. ขอ คำสั่ง ควบคุมการทำงานของ calendar
  By giggs in forum Excel Expert Forum Library 2012 - 2007
  Replies: 0
  Last Post: 3 Apr 2008, 12:50
 4. key calendar ได้ 2 column
  By Chowalit02 in forum Excel Expert Forum Library 2012 - 2007
  Replies: 8
  Last Post: 18 Mar 2008, 10:00
 5. ต้องการ calendar จาก control toolbox ที่เป็น พ.ศ.
  By surasak in forum Excel Expert Forum Library 2012 - 2007
  Replies: 11
  Last Post: 23 Jan 2008, 10:27

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •