ขณะนี้ผมปรับปรุงระบบของฟอรัมให้เป็นชุดสมบูรณ์แล้ว จึงขอเรียนเชิญสมาชิกกลุ่ม Excel Expert Volunteer (เฉพาะผู้ที่ได้รับเลือกเข้ากลุ่ม Bloggers) เริ่มต้นใช้ Blogs กันตามสบาย

ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ Blogs สำหรับเขียนบทความอย่างเดียว อยากจะใช้สำหรับดึงคำถามคำตอบจากฟอรัมมาเก็บไว้ก็ได้ครับ ขอให้เกี่ยวข้องกับ Excel, Computer, IT, Programming คิดว่าการใช้งานไม่น่าจะยาก

ส่วนที่ต้องระวัง ก่อนจะกดปุ่ม Create New Post ขอให้ผู้เขียน Blogs กาเลือกประเภทของบทความว่าเป็น Categories ใด และขนาดของรูปที่ upload ไม่ควรกว้างเกิน 500 px ครับ และไม่ต้องห่วงเรื่องขนาดแฟ้มว่าจะทำให้เต็มโควต้าของแต่ละคน ผมจะหาทางเพิ่มโควต้าให้ทีหลัง

http://www.excelexperttraining.com/forums/blog.php