คือผมกะว่าจะ Draft ไว้ก่อน แต่พอกดปุ่ม Save Draft
ไม่นึกว่ามันจะแสดงทันที