การ List รายชื่อ files ทั้งหมด ที่มีอยู่ใน folder
เพื่อจัดทำฐานข้อมูล หรือประยุกต์ใช้งานอื่นๆ

ในกรณีที่มีไฟล์มากๆ อยู่ใน Folder และต้องการ นำรายชื่อไฟล์ไปใช้งาน เช่นนำไปพิมพ์

หลายท่านคงมีความลำบากไม่น้อยในการที่จะต้องพิมพ์ รายชื่อไฟล์ทั้งหมดนั้น ลงใน Excel หรือ โปรแกรมอื่นๆ

หัวข้อนี้จะขอเสนอ การใช้ Excel เพื่อประหยัดเวลาในการพิมพ์รายชื่อไฟล์ครับผม

ตัวอย่างคือ ไฟล์ mp3 ที่มีอยู่ใน folder ครับ ทั้งหมด 123 ไฟล์
ถ้าต้องนั่งพิมพ์รายชื่อทั้งหมด คงใช้เวลานานแน่ๆ ครับผม


ใช้ Excel ดึงรายชื่อ และ คุณสมบัติ อื่นๆของไฟล์ เช่น ขนาด, ประเภท, วันที่สร้าง


ขั้นตอนการทำงานครับ
ให้สร้าง Worksheet แบบนี้ก่อนครับ


เปิดตัว Visual basic editor ขั้นมา
Click ขวา ที่ modules เลือก insert > Module เพื่อ เพิ่ม code ลงไป


เขียน code นี้ลงไปครับ
ผมเขียนอธิบายไว้แล้วในตัว Code ตามไฟล์แนบครับ


มาทดสอบกันดูครับ
พิมพ์ ตำแหน่งของ folder ที่ต้องการลงไปที่ เซลล์ B1 ครับ
ตัวอย่างในเครื่องผมคือ C:\mp3
จากนั้นก็ทำการ กด Alt + F8 เพื่อเรียกใช้งาน มาโคร List_Files แล้วกด Run


เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
รายชื่อไฟล์ พร้อมด้วย คุณสมบัติของไฟล์จะเข้าไปอยู่ใน excel


หลังจากนั้นเราจะเอาข้อมูลนี้ไปทำอะไรต่อไปก็ได้ครับ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากหัวข้อนี้คือ เราสามารถประหยัดเวลาในการพิมพ์รายชื่อไฟล์ครับ

ขอบคุณที่อ่านครับผม