สวัสดีครับ

ผมต้องการที่จะ จัดรูปแบบของ Cell ให้เติมสีคละกันสองสีโดยการสุ่มครับ
ผมใช้ฟังก์ชัน randbetween(0,9) ในช่วง Cell A1:J10 แล้วอยากจะให้ Cell ที่เป็นเลข คี่ จัดรูปแบบเติมสีที่ 1
และให้ที่เป็นเลข คู่ จัดรูปแบบเติมสีที่ 2 ผมจะต้องเขียนสูตรอย่างไรครับ :nonod:
จะนำไปใช้คละสีของการปูกระเบื้อง และ ฯลฯ ครับ

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ