ใช้ vb ในการออก excel แล้วในระหว่างการ process book ที่1 นั้น ได้ไปเปิด book ที่ 2 ขึ้นมา ปัญหาคือ excel มันแสดงทั้งสอง book ขึ้นมา เลย แต่ต้องการให้ excel แสดง แต่ book ที่ 2 เท่านั้น book ที่กำลัง process ไม่ต้องแสดง