ฟอรัมนี้เปิดให้สมาชิกทุกประเภทสามารถอ่านกระทู้ได้ แต่มีเฉพาะ Excel Expert Volunteer เท่านั้นซึ่งสามารถใช้พื้นที่ในฟอรัมเปิดกระทู้ใหม่เพื่อเขียนบทความของตนเอง หรือจะใช้เก็บข้อมูลที่ใช้อ้างอิงในการตอบปัญหา เป็นการสนับสนุนให้ผู้มีความรู้ช่วยกันถ่ายทอดความรู้ของตนสู่สังคมมากยิ่งขึ้น

ขอให้ใช้ฟอรัมนี้เป็นเหมือนสมุดจดบันทึกหรือเว็บของแต่ละคนครับ ส่วนการถามตอบหรือต้องการถกเถียงปัญหา ขอให้ใช้ Excel Expert Forum ตามปกติ

ขอให้พิจารณาว่า แทนที่จะตอบคำถามซ้ำหลายๆครั้ง ไม่ใช่แค่คุณต้องตอบซ้ำแล้วซ้ำอีกในเรื่องนั้น แต่ยังอาจต้องตอบซ้ำกับคนอื่นที่เขาเคยตอบกันมาก่อนแล้ว แทนที่จะเสียเวลาเขียนอธิบายใหม่กันอีก หรือต้องค้นหาคำตอบที่ไม่รู้ว่าเขียนตอบแทรกไว้ที่กระทู้ไหน เราน่าเขียนคำอธิบายไว้ในฟอรัมนี้เพื่อให้อ้างอิงกันจะไม่ดีกว่าหรือ สะดวกกว่าทั้งผู้ถามที่ต้องการค้นหาคำตอบและตัวผู้ตอบเอง

หมายเหตุ ในฟอรัมนี้สมาชิกจะไม่สามารถแนบแฟ้มตัวอย่าง เพราะในทุก 2-3 เดือน แฟ้มแนบจะถูกลบทิ้งเพื่อประหยัดเนื้อที่เก็บข้อมูลบนเว็บ ดังนั้นเพื่อทำให้ฟอรัมนี้มีข้อมูลที่ใช้ได้ตลอดไป จึงขอแนะนำให้สมาชิกพยายามเขียนอธิบายให้ละเอียดที่สุดแทนการอ้างอิงกับแฟ้มตัวอย่าง