ปัญหาคือ เมื่อใช้ Excel 2007 pivot ข้อมูลจาก OLAP Cube(SQL Analysis 2000) โดยสมมติว่า เป็นรายงานแสดงยอดขายแต่ละ Product
1. เมื่อแสดงทุก Product จะได้
Product A 2000
Product B 3000
Product C 4000
2. เมื่อทำการ filter Product เฉพาะ Product C รายงาน Excel 2007 แสดง
Product C 0
(เดิมองค์กรใช้ Excel 2003 แต่ปัจจุบัน Upgrade มาใช้ Excel 2007)
แต่หากใช้ Excel 2003 รายงาน Excel 2003 แสดง
Product C 4000

จึงอยากสอบถามว่าปัญหานี้ แก้ไขได้หรือไม่ หรือต้อง set อะไรเพิ่มเติม หรือเป็นข้อจำกัดของ Excel 2007 รบกวนด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ