เพื่อมุ่งให้เกิดคุณภาพจากการอบรมสูงสุด Excel Expert Training ให้การอบรม Excel กลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 6 คนทุกคนสามารถเรียนรู้ Excel อย่างใกล้ชิด จะมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มแล้วนัดวันอบรมแบบส่วนตัวก็ได้ ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถติดตามเนื้อหาที่อบรมได้อย่างชัดเจนจากจอภาพด้านหน้าของตัวเอง
Results 1 to 3 of 3

Thread: VBA : IF ขอความช่วยเหลือเขียน Code ให้สั้นลง

 1. #1
  tusompong
  Guest

  VBA : IF ขอความช่วยเหลือเขียน Code ให้สั้นลง

  เรียน ทุกท่าน
  code ที่เขียนไว้นี้สามารถใช้งานได้ครับ แต่อยากเขียน code ให้สั้นลงและยืดหยุ่นมากกว่านี้ครับ ตัวอย่าง Code
  Code:
   Private Sub ComboBox1_Change()
    ThisWorkbook.Sheets("Form").Range("B1").Value = ComboBox1.Value
   
    If Range("B3").Value = 0 Then ListBox1.Selected(0) = False
    If Range("B3").Value = 1 Then ListBox1.Selected(0) = True
   
    If Range("B4").Value = 0 Then ListBox1.Selected(1) = False
    If Range("B4").Value = 1 Then ListBox1.Selected(1) = True
   
    If Range("B5").Value = 0 Then ListBox1.Selected(2) = False
    If Range("B5").Value = 1 Then ListBox1.Selected(2) = True
   
    If Range("B6").Value = 0 Then ListBox1.Selected(3) = False
    If Range("B6").Value = 1 Then ListBox1.Selected(3) = True
   
    If Range("B7").Value = 0 Then ListBox1.Selected(4) = False
    If Range("B7").Value = 1 Then ListBox1.Selected(4) = True
   
    If Range("B8").Value = 0 Then ListBox1.Selected(5) = False
    If Range("B8").Value = 1 Then ListBox1.Selected(5) = True
   
    If Range("B9").Value = 0 Then ListBox1.Selected(6) = False
    If Range("B9").Value = 1 Then ListBox1.Selected(6) = True
   
    If Range("B10").Value = 0 Then ListBox1.Selected(7) = False
    If Range("B10").Value = 1 Then ListBox1.Selected(7) = True
   
    If Range("B11").Value = 0 Then ListBox1.Selected(8) = False
    If Range("B11").Value = 1 Then ListBox1.Selected(8) = True
   
    If Range("B12").Value = 0 Then ListBox1.Selected(9) = False
    If Range("B12").Value = 1 Then ListBox1.Selected(9) = True
   
    If Range("B13").Value = 0 Then ListBox1.Selected(10) = False
    If Range("B13").Value = 1 Then ListBox1.Selected(10) = True
   
    If Range("B14").Value = 0 Then ListBox1.Selected(11) = False
    If Range("B14").Value = 1 Then ListBox1.Selected(11) = True
   
    If Range("B15").Value = 0 Then ListBox1.Selected(12) = False
    If Range("B15").Value = 1 Then ListBox1.Selected(12) = True
   
    If Range("B16").Value = 0 Then ListBox1.Selected(13) = False
    If Range("B16").Value = 1 Then ListBox1.Selected(13) = True
   
    If Range("B17").Value = 0 Then ListBox1.Selected(14) = False
    If Range("B17").Value = 1 Then ListBox1.Selected(14) = True
   
    If Range("B18").Value = 0 Then ListBox1.Selected(15) = False
    If Range("B18").Value = 1 Then ListBox1.Selected(15) = True
   
    If Range("B19").Value = 0 Then ListBox1.Selected(16) = False
    If Range("B19").Value = 1 Then ListBox1.Selected(16) = True
   
    If Range("B20").Value = 0 Then ListBox1.Selected(17) = False
    If Range("B20").Value = 1 Then ListBox1.Selected(17) = True
   
    If Range("B21").Value = 0 Then ListBox1.Selected(18) = False
    If Range("B21").Value = 1 Then ListBox1.Selected(18) = True
   
    If Range("B22").Value = 0 Then ListBox1.Selected(19) = False
    If Range("B22").Value = 1 Then ListBox1.Selected(19) = True
   
    If Range("B23").Value = 0 Then ListBox1.Selected(20) = False
    If Range("B23").Value = 1 Then ListBox1.Selected(20) = True
   
    If Range("B24").Value = 0 Then ListBox1.Selected(21) = False
    If Range("B24").Value = 1 Then ListBox1.Selected(21) = True
   
    If Range("B25").Value = 0 Then ListBox1.Selected(22) = False
    If Range("B25").Value = 1 Then ListBox1.Selected(22) = True
   
    If Range("B26").Value = 0 Then ListBox1.Selected(23) = False
    If Range("B26").Value = 1 Then ListBox1.Selected(23) = True
   
    If Range("B27").Value = 0 Then ListBox1.Selected(24) = False
    If Range("B27").Value = 1 Then ListBox1.Selected(24) = True
   
    If Range("B28").Value = 0 Then ListBox1.Selected(25) = False
    If Range("B28").Value = 1 Then ListBox1.Selected(25) = True
   
    If Range("B29").Value = 0 Then ListBox1.Selected(26) = False
    If Range("B29").Value = 1 Then ListBox1.Selected(26) = True
   
    If Range("B30").Value = 0 Then ListBox1.Selected(27) = False
    If Range("B30").Value = 1 Then ListBox1.Selected(27) = True
   
    If Range("B31").Value = 0 Then ListBox1.Selected(28) = False
    If Range("B31").Value = 1 Then ListBox1.Selected(28) = True
   
    If Range("B32").Value = 0 Then ListBox1.Selected(29) = False
    If Range("B32").Value = 1 Then ListBox1.Selected(29) = True
   
   End Sub
  ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

 2. #2
  อรวีร์
  Guest

  Smile

  ถ้าช่วง B3:B32 มีค่าเป็น 0 หรือ 1 เท่านั้น ใช้ Code นี้ค่ะ
  Code:
  Private Sub ComboBox1_Change( )
  Dim RowNo As Long
  ThisWorkbook.Sheets("Form").Range("B1").Value = ComboBox1.Value
  For RowNo = 3 To 32
    ListBox1.Selected(RowNo - 3) = (Cells(RowNo, 2).Value = 1)
  Next
  End Sub
  แต่ถ้าอาจมีค่าอื่นได้อีก แต่เราต้องการให้มีผลเฉพาะ 0 กับ 1 ใช้ Code นี้ค่ะ
  Code:
  Private Sub ComboBox1_Change( )
  Dim RowNo As Long
  ThisWorkbook.Sheets("Form").Range("B1").Value = ComboBox1.Value
  For RowNo = 3 To 32
    If Cells(RowNo, 2).Value = 0 Or Cells(RowNo, 2).Value = 1 Then _
      ListBox1.Selected(RowNo - 3) = (Cells(RowNo, 2).Value = 1)
  Next
  End Sub

 3. #3
  tusompong
  Guest

  ขอบคุณครับ

  ขอบคุณพระคุณ คุณอรวีร์ มาก ๆ ครับ

Similar Threads

 1. Replies: 11
  Last Post: 8 Apr 2009, 12:07
 2. เขียน Code ให้สั้นลง แทนการใช้ With
  By Nongmod in forum Excel Expert Forum Library 2012 - 2007
  Replies: 2
  Last Post: 22 Aug 2007, 09:10

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •