สวัสดีครับ
ผมกะว่าจะแก้ไขลิขสิทธิ์ของข้อมูลบนเว็บนี้ใหม่ เพื่อทำให้เป็นประโยชน์ของส่วนรวมมากขึ้น และป้องกันมิให้ใครหรือคนกลุ่มใดนำไปแสวงหาประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม ... ตามนี้ครับ

ถ้าท่านผู้ใดประสงค์จะนำข้อมูลในเว็บนี้ ไปเผยแพร่โดยการพิมพ์แจก
หรือทำสำเนาผ่านสื่อใดๆ เพื่อใช้ในการศึกษาของตนเอง
หรือเพื่อนำไปแจกผู้อื่นเป็นวิทยาทานโดยไม่คิดมูลค่า
และเป็นการกระทำที่ใช้การลงทุนลงแรงของตนเอง
ท่านผู้นั้นกรุณาพิมพ์ได้หรือทำสำเนาได้
โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่อย่างใด
ขอเพียงระบุที่มาของข้อมูลเหล่านั้นไว้เสมอ

หากทำเพื่อการจำหน่ายหรือเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์อื่นใด
ไม่ว่าจะเป็นการหารายได้หรือช่วยลดค่าใช้จ่ายของตนหรือบริษัทของตนที่ต้องรับภาระ
เช่น นำเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนไปรวบรวมเป็นเล่มเพื่อขายร่วมกับเรื่องอื่น
หรือนำไปใช้เป็นเอกสารในการอบรมแทนที่จะลงทุนจัดหาตำรามาเอง
หรือใช้การลงทุนลงแรงของผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่การลงทุนลงแรงของตนเอง
ขอสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดในเว็บนี้ตามกฎหมาย
... คิดว่าคงไม่มีใครที่ไหนให้กันแบบนี้

ขอคำแนะนำด้วยว่า เหมาะสมหรือไม่ หรือมีช่องโหว่ที่ควรแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ขอบคุณครับ