เรียนอาจารย์สมเกียรติ

ผมไม่เคยอบรมหลักสูตรใดๆ ของอาจารย์เลยนะครับ อาศัยอ่านในเว็บนี้มาบ้าง และไม่รู้จักอาจารย์หรือเคยพบเห็นที่ไหนเลย แต่ที่เขียนมานี่ เพราะไม่รู้จะติดต่ออาจารย์อย่างไรดี แต่เขียนครั้งนี้ เพราะต้องการจะขอบคุณอาจารย์ที่ทำเว็บนี้ขึ้นมา ผมได้นำความรู้นี้ไปต่อยอดการทำงาน โดยนำความรู้นี้ไปสอนต่อครับ ซึ่งผมรู้สึกดีมากๆ และจะรู้สึกดีมากๆ ขึ้นไปอีก หากได้มากล่าวขอบคุณกับอาจารย์ ผมคิดว่าผมคงจะได้มีโอกาสไปกล่าวขอบคุณอาจรย์ต่อหน้าจริงๆ สักที และต้องกราบขอโทษที่ผ่านมาไม่ได้กระทำในสิ่งที่ถูกที่ควร ผมได้อ่านเรื่องอาจารย์ของอาจารย์ที่สอนปิงปองเลยทำให้ผมต้องเขียนมาที่นี่ครับ และรู้สึกขอให้อาจารย์ยกโทษที่ผมได้นำความรู้ไปใช้ โดยไม่เคยแจ้งให้ทราบหรือบอกหรือลงทุนหรือตอบแทนใดๆแก่อาจรย์ครับ

ขอแสดงความนับถือ