อยากทราบว่าจากไฟล์ตัวอย่างเราสามารถใช้ macro มาช่วยในการ SetPrintArea ได้หรือไม่คะ เพราะเวลาสั่งต้องมานั่ง set และ clear ทีละvendor ทำให้เสียเวลามาก พอจะมีวิธีให้สั่งปริ้นครั้งเดียวออกมาแยก vendor ได้หรือไม่คะ ขอบคุณค่ะ