เพื่อมุ่งให้เกิดคุณภาพจากการอบรมสูงสุด Excel Expert Training ให้การอบรม Excel กลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 6 คนทุกคนสามารถเรียนรู้ Excel อย่างใกล้ชิด จะมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มแล้วนัดวันอบรมแบบส่วนตัวก็ได้ ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถติดตามเนื้อหาที่อบรมได้อย่างชัดเจนจากจอภาพด้านหน้าของตัวเอง
Results 1 to 2 of 2

Thread: การใช้คำสั่ง sql เพื่อนำเข้าข้อมูล

 1. #1
  nonglekyai
  Guest

  การใช้คำสั่ง sql เพื่อนำเข้าข้อมูล

  รบกวนสอบถามเรื่องการใช้คำสั่ง sql เพื่อการนำเข้าข้อมูลมาในตาราง Excel ค่ะ
  ดิฉันใช้ Excel 2007 แต่ต้องการดึงข้อมูลจาก Database มาเพื่อให้ user ใช้งาน แต่เครื่อง user เป็น excel 2003 จึงติดปัญหาว่าเมื่อนำเข้าข้อมูลมาแล้ว จะมีจำนวนแถวมากพอ Save เป็นแบบ version ก็จะฟ้องว่าจำนวนแถวไม่พอ ดิฉันจึงต้องเขียน sql เพื่อเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ
  ความต้องการคือ
  1. การ select วันที่ ไม่ทราบว่าจะต้องเขียนอย่างไร เพื่อให้เลือกข้อมูลเฉพาะช่วงวันที่ที่เราต้องการ เช่น ตั้งแต่วันที่ 1/5/2009 - 30/6/2009
  2. การ sum ข้อมูลที่มีเลขที่เดียวกันหลายๆ record คือต้องการให้รวมจำนวนเงิน ที่มาจากเลขที่เอกสารเดียวกัน แต่มีรหัสสินค้าไม่เหมือนกัน
  ลองทำหลายวิธีแล้วค่ะ แต่ไม่สำเร็จ
  PHP Code:
  select "RUN"."dbo"."GROUP$Sales Invoice Line".[Document No_], "RUN"."dbo"."GROUP$Sales Invoice Header".[Sell-to Customer Name], "RUN"."dbo"."GROUP$Sales Invoice Line".[Shortcut Dimension 1 Code], "RUN"."dbo"."GROUP$Sales Invoice Line".[Shipment Date], "RUN"."dbo"."GROUP$Sales Invoice Line".[Amount Including VATfrom "RUN"."dbo"."GROUP$Sales Invoice Header","RUN"."dbo"."GROUP$Sales Invoice Line" where "RUN"."dbo"."GROUP$Sales Invoice Line".[posting Group] = '11FG' and  "RUN"."dbo"."GROUP$Sales Invoice Line".[Shortcut Dimension 1 Code] ='21000WHOLE' and "RUN"."dbo"."GROUP$Sales Invoice Line".[Sell-to Customer No_] = "RUN"."dbo"."GROUP$Sales Invoice Header".[Sell-to Customer No_] and "RUN"."dbo"."GROUP$Sales Invoice Line".[Amount Including VAT] >and "RUN"."dbo"."GROUP$Sales Invoice Line".[Shipment DateLike '%2009%' 

 2. #2
  gaka
  Guest
  ใส่ Group by ลงใน SQL ด้วยครับ
  select OrderNumber,ProductID,ProductName,sum(Units)
  from OrderTable
  Where OrderNumber like "200904%"
  Group by OrderNumber,ProductID,ProductName;

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •