ผมต้องการสร้าง List สำหรับใช้ในฟีเจอร์ Autocomplete ของ Excel เพื่อใช้เอง ตัวอย่างเช่น ผมมีรายชื่อสินค้าของผมอยู่ เช่น
  1. แก้วกระดาษสีฟ้า
  2. แก้วกระดาษสีฟ้าอ่อน
  3. แก้วกระเบื้องสีเขียว
  4. แก้วกระเบื้องสีเขียวอ่อน
  5. แก้วพลาสติก
ถ้าหากผมต้องการให้ผู้ใช้งานพิมพ์คำว่า แก้ว แล้วจะมีให้เลือกทั้ง 5 รายชื่อ (เพราะทั้ง 5 ขึ้นต้นด้วยคำว่าแก้ว) แต่ถ้าหากพิมพ์เพิ่มไปเป็นคำว่า แก้วกระ จะมีให้เลือกแค่รายชื่อที่ 1-4 (เพราะขึ้นต้นด้วยคำว่าแก้วกระ) ถ้าหากพิมพ์เพิ่มไปอีกเป็น แก้วกระดาษ จะมีให้เลือกแค่รายชื่อที่ 1-2 (เพราะขึ้นต้นด้วยคำว่าแก้วกระดาษ) ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานเลือกคำไหน ก็จะพิมพ์คำนั้นลงใน Field ให้อัตโนมัติ คล้ายๆกับ Autocomplete ของตัว Excel 2007 เองที่ สามารถทำได้แต่ผมต้องเคยพิมพ์ชื่อนั้นๆไว้ก่อนใน Sheet นั้นๆน่ะครับ โดยผมจะมีรายชื่อทั้งหมดนี้เก็บไว้ที่อื่นอยู่แล้ว

ผมจะสามารถทำได้โดยวิธีใดได้บ้างครับ ขอบคุณครับ