เรียน ทุกท่านที่

ผมทดสอบการใช้ datedif(เริ่ม,สุดท้ายที่พ้นสภาพ,"md")

เริ่ม 07/05/20080 วันสุดท้ายที่พ้นสภาพ 1/05/2009 ได้เศษวันคือ = 24 จากสูตร Excel
คือวันสุดท้ายที่พ้นสภาพไม่ได้มาทำงานหรือไม่ต้องมานับตามสูตร
จนมีเด็กอายุ 11 ขวบคนหนึ่งถามผมด้วยคำถามว่าเขาคิดแบบนี้ได้ 25 วัน ถามว่าเขาคิดผิด หรือ excel คิดผิด

หากให้คิดว่า excel ไม่ผิดนะครับ แล้วทำไมสิ่งที่เด็กคนนี้คิด และนับจนได้ 25 ละผมทำตามเขาก็ได้ 25 จริงๆ ผมสงสัยคือ จะเอาเหตุผลอะไรไปบอกว่าสิ่งที่เขาคำนวนมันผิดตรงไหน
ปล.
ขอเน้นย้ำว่าผมอยากให้ช่วยหาจุดที่เขาคิดผิดนะครับ ไม่ใช่ไปบอกให้เขาคิดวิธีอื่นที่ไม่ใช่วิธีที่เขานำเสนอนะครับ
วิธีการคิดของเด็กๆ
เขาแบ่งเป็นเดือนๆ เช่น 30 , 31 บ้าง 28 เพราะปี 2009 มีกุมภาพันธ์คือ 29 วัน
เขานั่งนับด้วยมือว่ามีกี่เดือนจาก 06 - 05 ได้ 11 เดือน ดังนั้นเขามาคิดเศษวัน โดยบอกว่า เดือนพฤษภาคม คือ 05 มี 31 วัน เขามาทำงานตั้งแต่วันที่ 7 ดังนั้น จำนวนที่ทำงานทั้งหมด คือ 31 -7 +1 = 25 วัน