เพื่อมุ่งให้เกิดคุณภาพจากการอบรมสูงสุด Excel Expert Training ให้การอบรม Excel กลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 6 คนทุกคนสามารถเรียนรู้ Excel อย่างใกล้ชิด จะมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มแล้วนัดวันอบรมแบบส่วนตัวก็ได้ ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถติดตามเนื้อหาที่อบรมได้อย่างชัดเจนจากจอภาพด้านหน้าของตัวเอง
Results 1 to 3 of 3

Thread: วิธี Import รูปมาใส่ใน cell ให้เท่ากับขนาดของ Cell ที่กำหนดไว้

 1. #1
  sirimno
  Guest

  วิธี Import รูปมาใส่ใน cell ให้เท่ากับขนาดของ Cell ที่กำหนดไว้

  กรณีที่เรากำหนดขนาดความกว้าง ความสูงของ cell ไว้
  แล้วเรา Import รูปมาใส่ใน Cell และต้องการให้ขนาดพอดีกะ cell ที่เรากำหนดไว้
  ต้องทำอย่างไร

  เพราะใช้คำสั่ง insert picture form file รูปที่ได้จะขนาดเท่ากับขนาดรูปจริง

  กรณีที่ต้องการนำรูปมาใส่ใน excel หลาย ๆ รูป แล้วต้องการให้ขนาดพอดี แต่ต้องไปเปลี่ยน size ของรูปใน file รูปภาพ หรือต้องมาปรับขนาดเอง ค่อนข้างเสียเวลามาก

  มีวิธีใดที่สามารถทำได้ง่าย ๆ กว่านี้หรือเปล่าคะ

 2. #2
  สมเกียรติ
  Guest
  ผมจะใช้โปรแกรมรูปภาพพวก Photoshop จัดการ resize รูปภาพที่เก็บไว้ก่อนรวดเดียวทั้งหมด จากนั้นจึง Insert เข้าตารางครับ

 3. #3
  XSale
  Guest

  ลองดู VBA ที่ผมเคยเขียนแล้วประยุกต์นะครับ

  Sub GetImage(ByRef PicRange As Range)
  On Error Resume Next
  Dim dlgOpen As FileDialog
  Set dlgOpen = Application.FileDialog(1)
  With dlgOpen
  .Title = Range(ActiveCell.Address).Value
  .AllowMultiSelect = False

  .Filters.Clear
  .Filters.Add "Image", "*.jpg", 1
  .Filters.Add "Image", "*.jpeg", 2
  .FilterIndex = 1

  .Show
  If Not .SelectedItems.Count = 0 Then
  Call InsertPictureInRange(.SelectedItems(1), PicRange)
  End If
  End With

  End Sub

  Sub InsertPictureInRange(PictureFileName As String, ByRef PicRange As Range)
  On Error Resume Next
  UnProtectActiveSheet
  ' inserts a picture and resizes it to fit the TargetCells range
  Dim p As Object, t As Double, l As Double, w As Double, h As Double
  If TypeName(ActiveSheet) <> "Worksheet" Then Exit Sub
  If Dir(PictureFileName) = "" Then Exit Sub
  ' import picture
  Set p = ActiveSheet.Pictures.Insert(PictureFileName)
  ' determine positions
  With Range(ActiveCell.Address)
  t = .Top
  l = .Left
  w = .Offset(0, .Columns.Count).Left - .Left
  h = .Offset(.Rows.Count, 0).Top - .Top
  End With
  ' position picture
  With p
  .Top = t
  .Left = l
  .Width = w
  .Height = h
  .Select
  .ZOrder (msoSendToBack)

  End With
  Set p = Nothing

  SendPictureToBack

  ProtectActiveSheet (False)
  End Sub

Similar Threads

 1. Replies: 2
  Last Post: 25 Oct 2009, 12:11
 2. Replies: 3
  Last Post: 30 Sep 2009, 11:29
 3. Replies: 3
  Last Post: 17 Sep 2009, 22:39
 4. Replies: 2
  Last Post: 24 Aug 2008, 12:11
 5. Replies: 8
  Last Post: 3 Aug 2007, 22:03

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •