ผมมีไฟล์เอ็กเซล ไฟล์หนึ่ง เวลาเปิดขึ้น มา จะมีไฟล์เอ็กเซล หมายเลข 1 และหมายเลข 2 แต่เปิดแค่ครั้งเดียว ผมต้องการให้มีแค่ หมายเลข 2 อยากจะลบหมาย เลข 1 ครับ ผมมีไฟล์แนบครับ