เพื่อมุ่งให้เกิดคุณภาพจากการอบรมสูงสุด Excel Expert Training ให้การอบรม Excel กลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 6 คนทุกคนสามารถเรียนรู้ Excel อย่างใกล้ชิด จะมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มแล้วนัดวันอบรมแบบส่วนตัวก็ได้ ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถติดตามเนื้อหาที่อบรมได้อย่างชัดเจนจากจอภาพด้านหน้าของตัวเอง
Results 1 to 6 of 6

Thread: ตัวอย่างการคำนวณสินค้าคงเหลือแบบ FIFO

 1. #1
  สมเกียรติ
  Guest

  ตัวอย่างการคำนวณสินค้าคงเหลือแบบ FIFO

  ผมนำรหัส VBA ของ Conrad Carlberg มาปรับปรุงให้สามารถอ้างอิงกับพื้นที่ตารางได้โดยตรงทำให้เราสามารถใช้สูตรนี้ได้ง่ายขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องตั้งชื่อ Range Name ไว้ก่อนแต่อย่างใด

  โดยทำตัวอย่างพร้อมคำอธิบายไว้ให้ดูวิธีใช้สูตร =FIFO() ไว้ในแฟ้มให้ download กันได้จาก http://www.excelexperttraining.com/e...is/FIFOvba.xls

  หรือเลือกใช้สูตรแบบ Add-in จาก
  http://www.excelexperttraining.com/e.../FIFOAddin.xla

  (โปรดอ่าน วิธีติดตั้งสูตร Add-ins)

  หวังว่าตัวอย่างนี้จะมีประโยชน์นะครับ แทนที่จะต้องคอยคิดด้วยมือ คราวนี้จะได้ยอดสินค้าคงเหลือไปใช้กันได้ง่ายขึ้น

  หากมีข้อแนะนำเพื่อปรับปรุงแก้ไข กรุณาแจ้งให้ผมทราบด้วย หรือถ้าต้องการสอบถามวิธีใช้งาน กรุณาตั้งคำถามไว้ใน Excel Expert Forum ครับ

  Code:
  Function FIFO(ItemCode As String, UnitsSold As Long, 
  PCode As Range, UnitBegin As Range, UnitPurchase As Range, 
  UnitCost As Range) As Currency
   
    Dim Counter As Integer, RemainingUnits As Long, UnitsAccountedFor As Long
   
    FIFO = 0
    UnitsAccountedFor = UnitsSold
   
    For Counter = 1 To UnitBegin.Rows.Count
   
      If ItemCode = PCode(Counter, 1) Then
        RemainingUnits = Application.WorksheetFunction.Max(0, UnitBegin(Counter, 1) + _
          UnitPurchase(Counter, 1) - UnitsAccountedFor)
        FIFO = FIFO + UnitCost(Counter, 1) * RemainingUnits
        UnitsAccountedFor = UnitsAccountedFor - (UnitBegin(Counter, 1) + _
          UnitPurchase(Counter, 1) - RemainingUnits)
      End If
   
    Next Counter
  End Function

 2. #2
  สมเกียรติ
  Guest

  วิธีคำนวณ FIFO โดยใช้สูตรธรรมดา

  FIFO ยากตรงหายอดต้นทุนตามลำดับก่อนหลังที่รับสินค้าเข้ามา

  ดูคำอธิบายได้จาก http://www.excelexperttraining.com/f...tent.php?r=670

  แกะตัวอย่างนี้ดูครับ

  ใช้ตารางด้านซ้ายบันทึกการรับสินค้าตามลำดับก่อนหลัง
  ใช้ตารางขวาสำหรับคำนวณหายอดต้นทุนขายแบบ FIFO

  หัวใจของการคำนวณได้จากสูตรคำนวณใน column H ที่ใช้หาต้นทุนขายรวม
  แล้วใช้ Data Table เปลี่ยนจำนวนรวมของสินค้าที่ขายเพื่อหาต้นทุนรวม จากนั้นจึงหายอดต้นทุนเฉพาะ lot ที่ขาย

 3. #3
  สมเกียรติ
  Guest

  FIFO จากตารางบันทึกสินค้าเข้ารวมหลายประเภท

  ตัวอย่างนี้ สามารถคำนวณหา FIFO จากตารางบันทึกสินค้าเข้ารวมหลายประเภท
  จะบันทึกสินค้าไว้ในตารางเดียวกันได้ครับ

 4. #4
  สมเกียรติ
  Guest
  ตัวอย่างการใช้ Data Table กับงานสินค้าคงคลัง

  ดูคำอธิบายวิธีสร้างและใช้งานได้จาก
  http://www.excelexperttraining.com/f...tent.php?r=674

 5. #5
  สมเกียรติ
  Guest
  ตัวอย่างการใช้ Data Table กับ FIFO Costing แบบง่าย

  อ่านคำอธิบาย
  http://www.excelexperttraining.com/f...tent.php?r=674
  http://www.excelexperttraining.com/f...tent.php?r=675
  http://www.excelexperttraining.com/f...tent.php?r=676

 6. #6
  สมเกียรติ
  Guest

  FIFO Complete

  แฟ้มตัวอย่างกรณีบันทึกซื้อขายสินค้าไว้ในตารางเดียวกัน
  สามารถคลิกเลือกรหัสสินค้าและวันที่ซึ่งต้องการคำนวณได้ด้วย :redface:

  อ่านคำอธิบาย http://www.excelexperttraining.com/f...tent.php?r=677

Similar Threads

 1. report stock fifo
  By kapook_abac@hotmail.com in forum Excel Expert Forum Library 2012 - 2007
  Replies: 5
  Last Post: 28 Feb 2009, 23:55
 2. FiFo
  By apicharttt in forum Excel Expert Forum Library 2012 - 2007
  Replies: 8
  Last Post: 28 Jan 2009, 17:58
 3. ต้องการตัดสต็อกเป็นแบบ FIFO
  By joykawaii in forum Excel Expert Forum Library 2012 - 2007
  Replies: 1
  Last Post: 5 Nov 2008, 14:46
 4. การตัดสต๊อกแบบ FIFO
  By KritsadaJ in forum Excel Expert Forum Library 2012 - 2007
  Replies: 4
  Last Post: 18 Feb 2008, 15:12

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •