พึ่งได้รับหน้าที่ มาทำรายงานสรุป report ครับ เป็นรายงานสรุปประจำปี แต่ไม่เคยจับ VBA มาก่อนเลย ก็เลยไม่รู้ว่าจะส่งข้อมูลมาแสดงผลยังไง มีใครจะพอช่วยผมได้บ้างครับหรือมีแนวทางไหมครับ นั่งงมมาหลายวันล่ะ ผมส่ง ไฟร์ตัวอย่างมาด้วยครับ

โดยมีขอบเขตที่ว่า AcctCode ในบางเดือนมีจำนวนไม่เท่ากัน แต่ฟอร์มต้นแบบนั้นตายตัว โดยจะต้องนำค่า ในช่อง CR - DR แล้วเอาผลลัพธ์ ไปแสดงใน report ครับ โดยแยกเป็นของแต่ล่ะเดือน ...