เพื่อมุ่งให้เกิดคุณภาพจากการอบรมสูงสุด Excel Expert Training ให้การอบรม Excel กลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 6 คนทุกคนสามารถเรียนรู้ Excel อย่างใกล้ชิด จะมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มแล้วนัดวันอบรมแบบส่วนตัวก็ได้ ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถติดตามเนื้อหาที่อบรมได้อย่างชัดเจนจากจอภาพด้านหน้าของตัวเอง
Results 1 to 8 of 8

Thread: Copyright ของเว็บนี้เหมาะสมไหม

 1. #1
  สมเกียรติ
  Guest

  Copyright ของเว็บนี้เหมาะสมไหม

  สวัสดีครับ
  ผมกะว่าจะแก้ไขลิขสิทธิ์ของข้อมูลบนเว็บนี้ใหม่ เพื่อทำให้เป็นประโยชน์ของส่วนรวมมากขึ้น และป้องกันมิให้ใครหรือคนกลุ่มใดนำไปแสวงหาประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม ... ตามนี้ครับ

  ถ้าท่านผู้ใดประสงค์จะนำข้อมูลในเว็บนี้ ไปเผยแพร่โดยการพิมพ์แจก
  หรือทำสำเนาผ่านสื่อใดๆ เพื่อใช้ในการศึกษาของตนเอง
  หรือเพื่อนำไปแจกผู้อื่นเป็นวิทยาทานโดยไม่คิดมูลค่า
  และเป็นการกระทำที่ใช้การลงทุนลงแรงของตนเอง
  ท่านผู้นั้นกรุณาพิมพ์ได้หรือทำสำเนาได้
  โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่อย่างใด
  ขอเพียงระบุที่มาของข้อมูลเหล่านั้นไว้เสมอ

  หากทำเพื่อการจำหน่ายหรือเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์อื่นใด
  ไม่ว่าจะเป็นการหารายได้หรือช่วยลดค่าใช้จ่ายของตนหรือบริษัทของตนที่ต้องรับภาระ
  เช่น นำเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนไปรวบรวมเป็นเล่มเพื่อขายร่วมกับเรื่องอื่น
  หรือนำไปใช้เป็นเอกสารในการอบรมแทนที่จะลงทุนจัดหาตำรามาเอง
  หรือใช้การลงทุนลงแรงของผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่การลงทุนลงแรงของตนเอง
  ขอสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดในเว็บนี้ตามกฎหมาย
  ... คิดว่าคงไม่มีใครที่ไหนให้กันแบบนี้

  ขอคำแนะนำด้วยว่า เหมาะสมหรือไม่ หรือมีช่องโหว่ที่ควรแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

  ขอบคุณครับ

 2. #2
  อรวีร์
  Guest

  Smile

  อรวีร์มีประเด็นเกี่ยวกับ 2 ประโยคนี้ค่ะ
  1. "หรือนำไปใช้เป็นเอกสารในการอบรมแทนที่จะลงทุนจัดหาตำรามาเอง"
  . . กรณีที่สถาบันจัดอบรมที่เครื่อง Computer ในห้องต่อ Internet อยู่ และอาจารย์ผู้สอนใช้วิธีเปิดหน้า Web นี้ แล้วสอนตามนั้น คำว่า"เอกสารในการอบรม" จะสามารถคลอบคลุมกรณีนี้หรือไม่คะ

  2. "หรือใช้การลงทุนลงแรงของผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่การลงทุนลงแรงของตนเอง"
  . . หมายความว่าอย่างไรคะ

 3. #3
  สมเกียรติ
  Guest
  Quote Originally Posted by อรวีร์ View Post
  อรวีร์มีประเด็นเกี่ยวกับ 2 ประโยคนี้ค่ะ
  1. "หรือนำไปใช้เป็นเอกสารในการอบรมแทนที่จะลงทุนจัดหาตำรามาเอง"
  . . กรณีที่สถาบันจัดอบรมที่เครื่อง Computer ในห้องต่อ Internet อยู่ และอาจารย์ผู้สอนใช้วิธีเปิดหน้า Web นี้ แล้วสอนตามนั้น คำว่า"เอกสารในการอบรม" จะสามารถคลอบคลุมกรณีนี้หรือไม่คะ

  2. "หรือใช้การลงทุนลงแรงของผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่การลงทุนลงแรงของตนเอง"
  . . หมายความว่าอย่างไรคะ
  ข้อแรก ผมเปลี่ยนเป็นประโยคนี้แทนดีไหมครับ

  "หรือนำไปใช้เป็นเอกสารหรือใช้ประกอบสื่อใดๆในการอบรมแทนที่จะลงทุนจัดหาตำรามาเอง"

  ข้อสอง "หรือใช้การลงทุนลงแรงของผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่การลงทุนลงแรงของตนเอง"

  ผมต้องการให้คนที่อยากจะนำข้อมูลบนเว็บนี้ไปแจก ต้องเป็นคนลงมือทำเองหรือควักเงินของตัวเองออกมาใช้ในการทำสำเนาครับ ไม่ใช่ว่าใช้เงินของบริษัทหรือเงินของคนอื่นออกไปแทน เช่น หัวหน้าสั่งมาให้ลอกเว็บ ก็ลอกโดยใช้กระดาษของบริษัทหรือใช้เงินของบริษัทจ่ายในการทำสำเนาแจก อย่างนี้ไม่ได้ เพราะเงินของบริษัทได้มาจากการมุ่งค้าหากำไร

  ผมต้องการให้ช่วยกันสร้างบุญ ซึ่งผู้ใดเป็นคนทำ ผู้นั้นก็เป็นคนได้ ซึ่งสิ่งที่จะนำไปทำบุญนั้นก็ต้องเป็นของๆตัวเอง

  ถ้าหัวหน้าเห็นข้อมูลบนเว็บนี้เป็นประโยชน์แล้วอยากจะทำสำเนาแจกพนักงานในบริษัท ก็ขอให้หัวหน้าคนนั้นควักเงินของตัวเองจ่ายในการทำสำเนา และควรเป็นผู้สั่งพิมพ์ออกมาได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ต้องแจกโดยไม่ได้มุ่งจะใช้เป็นเอกสารในการอบรมด้วย เพราะไม่ว่าอบรมใดๆก็ย่อมทำไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และบริษัททุกแห่งก็มีจุดประสงค์มุ่งค้าหากำไรอยู่แล้ว

  ผมไม่ต้องการให้ผู้ใดนำข้อมูลบนเว็บนี้ไปแจกเพื่อประโยชน์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งค้าหากำไรทั้งทางตรงและทางอ้อมครับ ต้องการให้เป็นวิทยาทาน โดยผู้ให้ต้องไม่มีส่วนได้เสียหรือหวังผลใดๆจากการให้นอกจากบุญเท่านั้น

  เห็นทีจะต้องเขียนเพิ่มว่า

  "ห้ามผู้ใดนำข้อมูลบนเว็บนี้ไปแจกเพื่อประโยชน์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งค้าหากำไรทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผู้ให้ต้องไม่มีส่วนได้เสียหรือหวังผลใดๆจากการให้ นอกจากความพึงพอใจจากการให้เพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้น"

  นอกจากนั้นให้ดูคำอธิบายของเงื่อนไขจากกระทู้นี้ประกอบด้วย

  ดีไหมครับ

 4. #4
  สมเกียรติ
  Guest
  ขอเพิ่มเงื่อนไขในข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องกับทุกคนซึ่งร่วมใช้เว็บในการเขียนบทความหรือใช้ฟอรัมในการตอบปัญหา Excel ตามนี้ครับ

  "สำหรับข้อมูลส่วนของผู้ซึ่งร่วมใช้เว็บนี้ในการเขียนบทความหรือใช้ฟอรัมในการตอบปัญหา Excel ถือเป็นสิทธิของผู้เขียนบทความหรือผู้ให้คำตอบที่จะนำข้อมูลส่วนของตนเองไปใช้ตามที่ตนต้องการ และผู้นั้นสามารถเลือกที่จะกำหนดเงื่อนไขในลิขสิทธิ์ในส่วนข้อมูลของตนเองในการยินยอมให้ผู้อื่นนำข้อมูลของตนไปใช้ ให้แตกต่างไปจากข้อกำหนดในลิขสิทธิ์ของเว็บนี้หรือไม่ก็ได้ หากมิได้กำหนดเงื่อนไขใดๆไว้ ถือว่าให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลิขสิทธิ์ของเว็บนี้ที่กำหนดไว้ข้างต้น"

 5. #5
  สมเกียรติ
  Guest
  ขอยกข้อความทั้งหมดที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วตามนี้ครับ
  ถ้าผู้ใดประสงค์จะนำข้อมูลในเว็บนี้ ไปเผยแพร่โดยการพิมพ์แจก
  หรือทำสำเนาผ่านสื่อใดๆ เพื่อใช้ในการศึกษาของตนเอง
  หรือเพื่อนำไปแจกผู้อื่นเป็นวิทยาทานโดยไม่คิดมูลค่า
  และเป็นการกระทำที่ใช้การลงทุนลงแรงของตนเอง
  ผู้นั้นกรุณาพิมพ์ได้หรือทำสำเนาได้
  โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่อย่างใด
  ขอเพียงระบุที่มาของข้อมูลเหล่านั้นไว้เสมอ

  สำหรับข้อมูลส่วนของผู้ซึ่งร่วมใช้เว็บนี้ในการเขียนบทความ
  หรือใช้ฟอรัมในการตอบปัญหา Excel
  ถือเป็นสิทธิของผู้เขียนบทความหรือผู้ให้คำตอบ
  ที่จะนำข้อมูลส่วนของตนเองไปใช้ตามที่ตนต้องการ
  และผู้นั้นสามารถเลือกที่จะกำหนดเงื่อนไขในลิขสิทธิ์ในส่วนข้อมูลของตนเอง
  ในการยินยอมให้ผู้อื่นนำข้อมูลของตนไปใช้
  ให้แตกต่างไปจากข้อกำหนดในลิขสิทธิ์ของเว็บนี้หรือไม่ก็ได้
  หากมิได้กำหนดเงื่อนไขใดๆไว้
  ถือว่าให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลิขสิทธิ์ของเว็บนี้ที่กำหนดไว้

  ห้ามผู้อื่นใดนำข้อมูลบนเว็บนี้ไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ใดๆก็ตาม
  ที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งค้าหากำไรทั้งทางตรงและทางอ้อม
  หรือมีส่วนได้เสียหรือหวังผลอื่น
  ซึ่งมิใช่ความพึงพอใจจากการให้เพื่อเป็นวิทยาทาน

  หากทำเพื่อการจำหน่ายหรือเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์อื่นใด
  ไม่ว่าจะเป็นการหารายได้หรือช่วยลดค่าใช้จ่ายของตนหรือบริษัทของตนที่ต้องรับภาระ
  เช่น นำเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนไปรวบรวมเป็นเล่มเพื่อขายร่วมกับเรื่องอื่น
  หรือนำไปใช้เป็นเอกสารหรือใช้ประกอบสื่อใดๆในการอบรมแทนที่จะลงทุนจัดหาตำรามาเอง
  หรือใช้การลงทุนลงแรงของผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่การลงทุนลงแรงของตนเอง
  ขอสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดในเว็บนี้ตามกฎหมาย

  นอกจากนั้นให้ดูคำอธิบายของเงื่อนไขจากกระทู้นี้ประกอบด้วย
  http://www.excelexperttraining.com/f...61&mode=linear

 6. #6
  สมเกียรติ
  Guest
  เริ่มใช้ตั้งแต่ 9 พฤศจิกายน 2552

 7. #7
  สมเกียรติ
  Guest

  คำถามคำตอบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

  จาก wording ที่ quote มา หากผมหรือใคร อยากทำการรวมเล่ม โดยเลือก/จัดเนื้อหาต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อยใหม่ แล้วพิมพ์ขาย

  ข้อความ "ขอสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดในเว็บนี้ตามกฎหมาย" หมายความถึงอย่างไร และหากต้องการทำการดังกล่าวต้องทำอย่างไร ผมขอถามเป็นความรู้ เพราะไม่เฉพาะ web excel expert นี แต่ยังมีอีกหลาย ๆ web ที่น่าสนใจ แต่ก็ไม่มีความรู้ในเรื่องลิขสิทธิ์เพื่อดำเนินการครับ

  "หากทำเพื่อการจำหน่ายหรือเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์อื่นใด
  ไม่ว่าจะเป็นการหารายได้หรือช่วยลดค่าใช้จ่ายของตนหรือบริษัทของตนที่ต้องรับภาระ
  เช่น นำเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนไปรวบรวมเป็นเล่มเพื่อขายร่วมกับเรื่องอื่น
  หรือนำไปใช้เป็นเอกสารหรือใช้ประกอบสื่อใดๆในการอบรมแทนที่จะลงทุนจัดหาตำรามาเอง หรือใช้การลงทุนลงแรงของผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่การลงทุนลงแรงของตนเอง
  ขอสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดในเว็บนี้ตามกฎหมาย"

  ขอบคุณครับ
  คำตอบ

  ในแง่ของกฎหมายลิขสิทธิ์ ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด
  ถ้าทำหนังสือรวบรวม(ลอก)เนื้อหาจากหลายๆที่มาไว้ในเล่มเดียวกันนั้นทำได้
  (หากเจ้าของเนื้อหานั้นไม่ได้กำหนดลิขสิทธิ์ไว้) แต่ต้องระบุที่มาของเนื้อหาที่นำมาไว้นั้นว่านำมาจากที่ใดคงเป็นสิ่งที่เรียกว่าบรรณานุกรมที่แสดงที่มาไว้ท้ายเล่มนั่นแหละครับ
  แต่เดี๋ยวนี้คนเขียนหนังสือทุกคนจะกำหนดลิขสิทธิ์ห้ามลอกไว้เสมอ

  ถ้าเขียนเองใหม่ ไม่มีใครห้าม ทำได้เลย

  ข้อมูลบนเว็บ Excel Expert Training ส่วนใดที่เป็นของใคร
  ผมเขียนลิขสิทธิ์ไว้ว่า ย่อมยังคงเป็นของผู้นั้น จะนำไปขายหรือนำไปทำอะไรก็ตามใจ
  แต่คนอื่นห้ามเอาไปใช้เพื่อค้าขายหากำไรนะ
  ดังนั้นถ้าจะลอกข้อมูลบนเว็บ Excel Expert Training ส่วนที่ไม่ได้เขียนเอง
  เอาไปรวบรวมเป็นเล่มเพื่อขาย อย่างนี้ผิดกฏหมายแน่ครับ
  แต่ถ้าลอกไปทำเป็นเล่มแล้วนำไปแจก ให้ทำได้

  ในแง่ของอาชีพการทำหนังสือ อย่าทำเลยครับ เล่มหนึ่งได้เงินไม่มากหรอก
  แล้วหนังสือก็จะถูกลอกทำสำเนาแจก หรือถูกสายส่งหนังสือโกงจำนวนเล่มที่ขาย
  ทำไปก็ไม่คุ้มค่าเหนื่อย

  ถ้าอยากทำหนังสือเพื่อเป็นเกียรติประวัติสักเล่มหนึ่งในชีวิตก็ตามใจ

  ในแง่ของกรรม ถ้าเอาข้อมูลของคนอื่นที่เขาที่แจกให้ใช้ฟรีบนเว็บไปขายเอาเงินมาใช้ส่วนตัว
  อย่างนี้สร้างบาปแน่นอน ถือเป็นการขโมยของคนอื่นและแสวงหาประโยชน์จากคนที่ไม่รู้ว่ามีของฟรีอีกต่อหนึ่ง

  คิดง่ายๆว่า ถ้ายังสงสัยเรื่องลิขสิทธิ์ว่าทำได้หรือไม่แม้แต่น้อย ก็ไม่ควรทำ
  ถ้าทำไปแล้ว ยังต้องห่วง ต้องกลัว ต้องคิดกังวลในสิ่งที่ทำไปแล้วว่าไม่เหมาะสมไหมหนอ
  อย่างนี้ ต่อให้ไม่มีกฏหมายก็ตาม ก็ไม่ควรทำ

  ดังนั้นที่บอกมาว่า หากผมหรือใคร อยากทำการรวมเล่ม โดยเลือก/จัดเนื้อหาต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อยใหม่ แล้วพิมพ์ขาย

  ถ้าเป็นเนื้อหาของคนอื่น ถือว่าผิดทั้งกฏหมาย และสร้างบาปกรรมครับ อย่าทำเลยครับ
  แต่ถ้าเป็นเนื้อหาของตัวเอง จะนำไปขายก็เชิญตามสะดวกครับ

  แทนที่จะคิดขายเอาเงิน มาสร้างบุญบารมีด้วยการรวบรวมเป็นเล่ม
  แล้วนำไปแจกฟรีดีกว่าครับ เชิญทำได้เลย
  นี่คือเจตนาของลิขสิทธิ์ของเว็บนี้

 8. #8
  สมเกียรติ
  Guest
  กรณีต้องการทำลิงก์ไปยังเว็บของสถาบันการศึกษา
  http://www.excelexperttraining.com/f...3478#post23478

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •