เพื่อมุ่งให้เกิดคุณภาพจากการอบรมสูงสุด Excel Expert Training ให้การอบรม Excel กลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 6 คนทุกคนสามารถเรียนรู้ Excel อย่างใกล้ชิด จะมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มแล้วนัดวันอบรมแบบส่วนตัวก็ได้ ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถติดตามเนื้อหาที่อบรมได้อย่างชัดเจนจากจอภาพด้านหน้าของตัวเอง
Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 14

Thread: ต้องการป้อนตัวอักษรใน Drop Down list แล้วข้อมูลที่มีตัวอักษรเหมือนปรากฏใน List

 1. #1
  satitpa
  Guest

  ต้องการป้อนตัวอักษรใน Drop Down list แล้วข้อมูลที่มีตัวอักษรเหมือนปรากฏใน List

  อยากทราบว่าเราสามราถทำการป้อนตัวอักษรลงไปใน Drop Down list ที่เราทำขึ้นมา แล้วปรากฏข้อมูลที่มีอักษรตัวหน้าเหมือนกับอักษรที่ป้อนลงใน Drop Down List ปรากฏขึ้นใน List
  ไม่ทราบว่าเราสามรถทำได้หรือไม่ ถ้าทำได้ช่วยรบกวนบอกวิธีการทำให้ด้วยนะครับ
  ขอบคุณครับ

 2. #2
  วานิชย์
  Guest
  ลองดูที่นี่ครับ Colo's Excel Junk Room - vba tips.
  http://puremis.net/excel/code/041.shtml


 3. #3
  satitpa
  Guest
  ขอบคุณครับ
  แต่ผมไม่เข้าใจวิธีการทำครับ ช่วยรบกวนอธิบายวิธีการทำหน่อยน่ะครับ ต้องการเอาไปใช้งานนะครับ

 4. #4
  hs1
  Guest

  1.เลือก Combo Box(From Control)
  2.คลิกขวา Combo Box(From Control)
  3.เลือก Format Control
  4.เลือก Control
  5.Input range: =$B$5:$B$20
  6.Cell Link: = $H$4
  7.H2 = INDEX(B5:B20,H4)

 5. #5
  satitpa
  Guest
  ขอบคุณครับ
  แต่ผมต้องการ การวิธีการสร้าง Drop Down List แบบที่คุณวานิชย์ช่วยตอบก่อนหน้านี้ครับ คงต้องรบกวนคุณวานิชย์ช่วยอธิบายให้อีกสักครั้งนะครับ ขอบคุณมากเลยครับ

 6. #6
  วานิชย์
  Guest
  ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าคุณเคยใช้ VBA มาก่อนหรือไม่ เนื่องจากสิ่งที่ผมแนะนำต้องใช้การเขียน Code นิดหน่อย
  ถ้าเคยทำ/เคยรู้มาบ้างก็จะง่ายขึ้น แต่ถ้าไม่เคยก็ต้องอธิบายกันยาวสักนิดครับ

 7. #7
  satitpa
  Guest
  ในเรื่องนี้ยังไม่เคยศึกษาเลยครับ คงต้องรบกวนคุณวานิชย์ช่วยอธิบายน่ะครับ
  ขอบคุณล่วงหน้าเลยครับ

 8. #8
  วานิชย์
  Guest
  ขั้นตอนนะครับ
  1.สร้าง Range Name ชื่อ MyList แทน List รายการที่จะให้เลือก โดยไปที่เมนู Insert->Name->Define

  2.กด Alt + F11 เพื่อเรียก Microsoft Visual Basic Editor (VBE)

  3.ที่เมนูของหน้า VBE ไปที่เมนู Insert->Module (จะมี Module 1 เพิ่มขึ้นมา)

  4.จากนั้นคัดลอก Code ด้านล่างไปวางใน Module ที่สร้างขึ้นใหม่
  จบขั้นตอนการ Coding

  Option Explicit
  Dim i As Long
  Sub KeyEventOn()
  Clear
  For i = 65 To 90
  Application.OnKey "{" & i & "}", "'MyValidation """ & i & """'"
  Next
  End Sub

  Sub KeyEventOff()
  Clear
  For i = 64 To 90
  Application.OnKey "{" & i & "}"
  Next
  End Sub

  Sub MyValidation(ByVal KeyCode As Long)
  Dim strText As String, strList As String
  If Not TypeOf Selection Is Range Then Exit Sub
  strText = Selection.Value & Chr(KeyCode)
  strList = MakeArr(strText)
  Selection.Value = strText
  If strList = "False" Then
  Selection.Validation.Delete
  Else
  With Selection.Validation
  .Delete
  .Add 3, 1, 1, Formula1:=strList
  .IgnoreBlank = True
  .InCellDropdown = True
  .ShowInput = True
  End With
  End If
  End Sub
  Function MakeArr(ByVal strChr As String) As String
  Dim a As Variant
  a = [MyList].Value
  For i = LBound(a) To UBound(a)
  If InStr(1, a(i, 1), strChr, vbTextCompare) = 1 Then
  MakeArr = MakeArr & a(i, 1) & Chr(&H2C)
  End If
  Next
  If MakeArr <> "" Then
  MakeArr = Left(MakeArr, Len(MakeArr) - 1)
  Else
  MakeArr = "False"
  End If
  End Function
  Sub Clear()
  Range("B5").ClearContents
  Range("B5").Select
  With Selection.Validation
  .Delete
  .Add Type:=xlValidateList, Formula1:="=MyList"
  End With
  End Sub


  Code นี้นำมาจาก เวบที่ผมแนะนำด้านบนครับ

  จากนั้นให้สร้าง Validation แบบ List เพื่ออ้างถึงรายการใน MyList
  ขั้นตอน
  1.เลือก Cell ที่จะทำ List เพื่อเลือก จากนั้น ที่เมนู Data-> Validation ที่ Allow เลือกเป็นแบบ List
  2.และที่ Source ให้กด F3 เพื่อเลือก Range Name ที่สร้างไว้ เลือก MyList

  3.คลิกปุ่ม OK

  ขั้นตอนสุดท้ายเมื่อจะเรียกให้ VBA ทำงานให้กด Alt+F8 เลือก KeyEventOn แล้วคลิกปุ่ม RUN
  จากนั้นลองใช้งานดูครับ

  หลังจากเลิกใช้งานแล้วให้ RUN KeyEventOff ด้วยครับ

  จากที่ผมลองใช้งานดูจะพบว่า การทำแบบนี้ยังไม่น่าพอใจและยังไม่สะดวกพอที่จะนำไปใช้งานได้จริง ดังนั้นขอให้คุณลองใช้ตามตัวอย่างที่แนบดูก่อนนะครับ

 9. #9
  satitpa
  Guest
  ขอบคุณ คุณวานิชย์เป็นอย่างมากเลยครับ จะพยายามศึกษา VBA ให้มากกว่านี้ครับ
  สาธิต

 10. #10
  satitpa
  Guest
  คุณวานิชย์ครับ
  ผมลองทำตามขั้นตอนแล้ว AutoFill ไม่ทำงานครับ รบกวนช่วยตรวจสอบว่าผมอะไรผิดหรือเปล่าครับ ผมแนบไฟล์ที่ผมลองทำเองมาด้วยครับ

Similar Threads

 1. Replies: 11
  Last Post: 10 Jul 2009, 11:45
 2. Drop down list หายไป
  By java in forum Excel Expert Forum Library 2012 - 2007
  Replies: 1
  Last Post: 20 Jun 2009, 10:29
 3. drop list แบบมีเงือนไข
  By khem99 in forum Excel Expert Forum Library 2012 - 2007
  Replies: 8
  Last Post: 20 Feb 2009, 18:44
 4. อยากทำ drop down list
  By chaoguay in forum Excel Expert Forum Library 2012 - 2007
  Replies: 1
  Last Post: 24 Dec 2008, 12:28
 5. Replies: 5
  Last Post: 29 Jun 2007, 16:27

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •