ต้องการให้เช็คสี แล้วส่งค่ากับเป็นชื่อสีครับ เช่น มองเห็นสีแดง ก็ส่งค่าเป็น "RED" ครับ
จะใช้วิธีไหนดีครับ
ขอบคุณครับ