เพื่อมุ่งให้เกิดคุณภาพจากการอบรมสูงสุด Excel Expert Training ให้การอบรม Excel กลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 6 คนทุกคนสามารถเรียนรู้ Excel อย่างใกล้ชิด จะมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มแล้วนัดวันอบรมแบบส่วนตัวก็ได้ ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถติดตามเนื้อหาที่อบรมได้อย่างชัดเจนจากจอภาพด้านหน้าของตัวเอง
Results 1 to 2 of 2

Thread: Windows API : 2 (Set Mouse Position)

 1. #1
  อรวีร์
  Guest

  Smile Windows API : 2 (Set Mouse Position)

  ก่อนอื่นขออภัยอาจารย์ด้วยที่มาเขียนที่นี่ เพราะอรวีร์พยายามจะเข้าไปเขียนที่อาจารย์แนะนำ โดยไปที่
  http://www.excelexperttraining.com/c...out-this-blog/
  แต่ Link แรกเข้าไม่ได้ สงสัยถูก Hack
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  ครั้งที่สองนี้ยังคงเกี่ยวกับ Mouse อยู่ค่ะ เป็นการตรวจสอบตำแหน่งของ Mouse และเคลื่อนย้ายตำแหน่ง Mouse โดยเริ่มที่ Code
  Code:
  Public Type POINTAPI
    x As Long
    y As Long
  End Type
   
  Public Declare Function SetCursorPos Lib "user32" (ByVal xPoint As Long, ByVal yPoint As Long) As Long
  Public Declare Function GetCursorPos Lib "user32" (lpPoint As POINTAPI) As Long
  Type เป็นการกำหนดตัวแปรโครงสร้างชนิดใหม่ โดยมีตัวแปรย่อยอยู่ 2 ตัวภายในมันคือ x แล y

  จะเห็นว่า SetCursorPos จะรับค่าตัวแปร 2 ตัวแยกกันคือ xPoint และ yPoint เพื่อเคลื่อนย้าย Mouse นำไปตำแหน่งนั้น
  แต่ GetCursorPos จะรับตัวแปรโครงสร้างตัวเดียวที่มีทั้งค่า x และ y อยู่ภายใน

  การทดสอบใช้งานโดย Code นี้ค่ะ
  Code:
  Sub ShowMouse_X_Y()
  Dim myXY As POINTAPI, retValue As Long
  retValue = GetCursorPos(myXY)
  MsgBox "ตำแหน่ง Mouse ขณะนี้คือ X=" & myXY.x & " Y=" & myXY.y
  End Sub
   
  Sub SetMouse_X_Y()
  Dim myX As Long, myY As Long, retValue As Long
  myX = 200: myY = 400
  retValue = SetCursorPos(myX, myY)
  MsgBox "ย้ายตำแหน่ง Mouse ไปที่ X=" & myX & " Y=" & myY & " แล้ว"
  End Sub
  ครั้งต่อไปก็จะยังคงเรื่อง Mouse อีกค่ะ จะเป็นการจำลองการ เลื่อน, กดปุ่มซ้าย/ขวา ของ Mouse ที่ตำแหน่งต่างๆบนจอ

 2. #2
  สมเกียรติ
  Guest
  ขอให้ส่งอีเมล่ที่ใช้ปัจจุบันมาให้ผมด้วยครับ ผมจะส่ง link ใหม่ไปให้

  excel@excelexperttraining.com

Similar Threads

 1. ตั้ง option mouse ที่ไหนครับ
  By art0_0 in forum Excel Expert Forum Library 2012 - 2007
  Replies: 1
  Last Post: 10 Oct 2008, 10:45
 2. การใช้ Mouse กับ VBA
  By Chowalit02 in forum Excel Expert Forum Library 2012 - 2007
  Replies: 8
  Last Post: 26 May 2008, 09:02
 3. Windows API : 1
  By อรวีร์ in forum My Favorite Tips
  Replies: 0
  Last Post: 25 May 2008, 22:41
 4. วิธีสร้าง hyperlink แบบให้เปิด new windows
  By yupas in forum Excel Expert Forum Library 2012 - 2007
  Replies: 4
  Last Post: 27 Nov 2007, 11:11
 5. Replies: 7
  Last Post: 20 Jun 2007, 21:36

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •