เพื่อมุ่งให้เกิดคุณภาพจากการอบรมสูงสุด Excel Expert Training ให้การอบรม Excel กลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 6 คนทุกคนสามารถเรียนรู้ Excel อย่างใกล้ชิด จะมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มแล้วนัดวันอบรมแบบส่วนตัวก็ได้ ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถติดตามเนื้อหาที่อบรมได้อย่างชัดเจนจากจอภาพด้านหน้าของตัวเอง
Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 25

Thread: สูตร excel หรือ function ที่ใช้เกี่ยวกับการหาวันที่ต้องวางบิลกับลูกค้า

 1. #11
  วานิชย์
  Guest
  [quote]
  Quote Originally Posted by อรวีร์ View Post
  อรวีร์ขอเสนอเพิ่มอีกสูตรหนึ่งแทนที่ F19 เดิมเป็น . . .
  =(C19-WEEKDAY(C19+5)+7)+MOD(CEILING(DAY(C19-WEEKDAY(C19+5)+7),7)/7,2)*7

  แล้ว Copy ลงมาถึง F22
  ซึ่งสูตรใหม่นี้จะสั้นกว่าเดิม แต่ให้ผลลัพธ์เหมือนเดิม คือ ได้ผลเป็นจันทร์ที่ 2 หรือจันทร์ที่ 4
  ถ้าเกินจันทร์ที่ 4 ก็ขยับไปอีก 2 สัปดาห์(ซึ่งถือว่ายังไม่ถูกต้อง เพราะบางเดือนมีวันจันทร์ 5 วัน เช่นเดือน 6 ปี 2008)

  ถ้าจะทำให้สมบูรณ์ต้องแก้ไขอีกหน่อยค่ะ รอท่านอื่นช่วยแก้ไขเพิ่มเติม หรือจะมีสูตรใหม่อื่น . . .
  เพิ่มเติมสูตรใหม่เพื่อแก้ไขกรณีบางเดือนมีวันจันทร์ 5 วันครับ

  ดังนี้

  ที่ F19

  {=SMALL(IF(MOD(INT((DAY(C19-WEEKDAY(C19+5)+{7,14,21})-1)/7)+1,2)=0,C19-WEEKDAY(C19+5)+{7,14,21},9999999),1) }

  ช่วยทดสอบด้วยนะครับ

 2. #12
  gaka
  Guest
  อันนี้เป็นของน้องออฟฟิตเก่าครับ สูตรยาวกว่า (ยิ่งสั้นยิ่งดีสิ)

 3. #13
  อรวีร์
  Guest

  Smile

  ทดสอบสูตรของคุณวานิชย์แล้ว ได้ผลถูกต้องค่ะ 4. #14
  ssr_thai
  Guest

  กรณี invoice หลังวันจันทร์ที่ 4 ของเดือน

  ปัญหานี้น่าสนุกมาก ขออนุญาติร่วมศึกษาด้วยคน (แก้ไขกรณีมี 5 สัปดาห์แล้วครับ)

 5. #15
  สมเกียรติ
  Guest
  สูตรคุณอรวีร์กับคุณวานิชย์ จะปรับตรงไหนครับให้เราสามารถเปลี่ยนจากวันจันทร์เป็นวันอื่นได้ ตรงเลข 5 ใช่ไหมเอ่ย

  อยากทราบแนวความคิดด้วยครับว่าใช้หลักการอย่างไร ทำไมถึงทำงานได้โดยไม่ต้องใช้ IF ซ้อนเข้าไป

  =(C19-WEEKDAY(C19+5)+7)+MOD(CEILING(DAY(C19-WEEKDAY(C19+5)+7),7)/7,2)*7

  {=SMALL(IF(MOD(INT((DAY(C19-WEEKDAY(C19+5)+{7,14,21})-1)/7)+1,2)=0,C19-WEEKDAY(C19+5)+{7,14,21},9999999),1) }

 6. #16
  สมเกียรติ
  Guest
  ขอยกปัญหาการปัดตัวเลขขึ้นไปหาค่าสูงในช่วง DataRange ที่กำหนดครับว่าจะใช้สูตรอะไรดี ยกตัวอย่างเช่น

  DataRange มีเลขเรียงจากน้อยไปมาก 0;7;14;21;28

  ถ้าเลขที่ต้องการปัดขึ้น คือ 14 ให้ตอบ 14 (ไม่ปัดเพราะตรง)
  ถ้าเลขที่ต้องการปัดขึ้น คือ 15 ให้ตอบ 21
  ถ้าเลขที่ต้องการปัดขึ้น คือ 20 ให้ตอบ 21
  ถ้าเลขที่ต้องการปัดขึ้น คือ 21 ให้ตอบ 21 (ไม่ปัดเพราะตรง)
  ถ้าเลขที่ต้องการปัดขึ้น คือ 25 ให้ตอบ 28

  ผมคิดออกตอนนี้แค่สูตรปัดลง ให้ใช้
  =Lookup(Number,DataRange)

  สูตรปัดขึ้นที่คิดได้ตอนนี้ได้แต่ใช้ Array อีกแล้ว ซึ่งไม่อยากใช้เลยเพราะคิดช้าและสูตรยาว
  {=Min(If(DataRange>=Number,DataRange))}

  ถ้าได้วิธีคิดการปัดขึ้นจะได้นำมาใช้ปัดไปหาวันถึงกำหนดได้ครับ

  ขอแนบแฟ้มที่คิดอีกวิธีมาด้วย วันนี้ไปสอนมากำลังมึนไปหมด ขอบคุณครับ

 7. #17
  อรวีร์
  Guest

  Smile

  ใช่ค่ะ ถ้าจะเปลี่ยนจากวันจันทร์เป็นวันอื่น ปรับตรง +5 โดยบวกด้วย (7-Weekdayของวันที่ต้องการ) หรือลบด้วย Weekdayของวันที่ต้องการ

  หรือเปลี่ยนจาก . . .
  =(C19-WEEKDAY(C19+5)+7)+MOD(CEILING(DAY(C19-WEEKDAY(C19+5)+7),7)/7,2)*7

  เป็น . . .
  =(C19-WEEKDAY(C19-D9)+7)+MOD(CEILING(DAY(C19-WEEKDAY(C19-D9)+7),7)/7,2)*7
  ถ้า D9 เก็บเลข 1=วันอาทิตย์, 2=วันจันทร์, . . .

  อรวีร์ของอธิบายเสริมบางเรื่องดังนี้ค่ะ
  เนื่องจากระบบวันที่ของ Excel ใช้การนับเป็นเลขจำนวนวันจากวันอ้างอิง(1/1/1900)
  ทำให้เราสามารถใช้การบวก,ลบ,คูณ,หาร และใช้ Function กลุ่ม Math.มากระทำกับวันที่ได้ ยกตัวอย่างบางสูตร เช่น

  =MOD( C19 - 1, 7 ) + 1 จะเท่ากับ . . .
  =Weekday( C19 )
  ____________________________

  =C19 - Day( C19 ) จะได้ผลเป็นวันที่สุดท้ายของเดือนก่อนวันที่ใน C19
  ____________________________

  =C19 - Weekday( C19 ) จะได้ผลลัพธ์เป็นวันเสาร์ที่ก่อนวันที่ใน C19
  =C19 - Weekday( C19 - 1 ) จะได้ผลลัพธ์เป็นวันอาทิตย์ที่ก่อนวันที่ใน C19
  =C19 - Weekday( C19 - 2 ) จะได้ผลลัพธ์เป็นวันจันทร์ที่ก่อนวันที่ใน C19
  . . . . . . .
  =C19 - Weekday( C19 - 6 ) จะได้ผลลัพธ์เป็นวันศุกร์ที่ก่อนวันที่ใน C19
  =C19 - Weekday( C19 - 7 ) จะได้ผลลัพธ์เป็นวันเสาร์ที่ก่อนวันที่ใน C19 ซึ่งเหมือน - 0
  ____________________________

  =C19 - Weekday( C19 - 2 ) +7 จะได้ผลลัพธ์เป็นวันจันทร์ที่ถัดจากวันที่ใน C19
  ____________________________

  วันที่ 1 - 7 ไม่ว่าจะเป็นวันอะไร จะถือเป็นวัน___แรกของเดือน
  วันที่ 8 -14 ไม่ว่าจะเป็นวันอะไร จะถือเป็นวัน___ที่สองของเดือน

  =Ceiling( Day(A1) , 7 )/7 ถ้า A1 เป็นวันจันทร์ที่ จะได้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขที่บอกว่าเป็นวันจันทร์ที่เท่าไรของเดือน
  เช่นถ้า A1=26/05/2008 ซึ่งเป็นวันจันทร์ สูตร =Ceiling( Day(A1) , 7 )/7 จะได้เป็น 4 หมายความว่าวันที่ 26/05/2008 เป็นวันจันทร์ที่ 4 ของเดือน
  ____________________________

  คงต้องเรียนเชิญอาจารย์วานิชย์มาอธิบายต่อค่ะ

 8. #18
  วานิชย์
  Guest
  {=SMALL(IF(MOD(INT((DAY(C19-WEEKDAY(C19+$G$15)+{7,14,21})-1)/7)+1,2)=0,C19-WEEKDAY(C19+$G$15)+{7,14,21},9999999),1)}

  สรุปลำดับขั้นตอนของการสร้างสูตร

  1.หาวันจันทร์ถัดไปจากวันที่ระบุ 3 สัปดาห์

  2.วันจันทร์ที่ได้ 3 ลำดับนั้นเป็นวันจันทร์ที่เท่าใดในเดือนนั้น ๆ

  3.หาว่าวันจันทร์ใดคือวันจันทร์ ที่ 2 หรือ 4 ของเดือน

  4.นำวันจันทร์ที่ 2 หรือ 4 ที่ถัดไปเพียง 1 สัปดาห์ มาแสดง


  ----------------------------------------------------------------------
  อธิบายแต่ละขั้นตอน
  1.หาวันจันทร์ถัดไปจากวันที่ระบุ 3 สัปดาห์
  ขอเริ่มจากสูตรชั้นในสุดนะครับ

  C19-WEEKDAY(C19+5)+7 --->เพื่อหาวันจันทร์ลำดับถัดไปของวันที่ระบุ (C19) ซึ่งการหาวันในสัปดาห์นั้น คุณอรวีร์ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับ

  หรือเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการปรับวัน ก็สามารถเปลี่ยนไปใช้

  C19-WEEKDAY(C19-D9)+7 ก็ได้ครับ
  โดยที่ ถ้า D9 เก็บเลข 1=วันอาทิตย์, 2=วันจันทร์, ...

  ส่วนตัวเลข {7,14,21} ที่นำมาบวกต่อท้ายนั้นเพื่อหาวันจันทร์ในลำดับต่อไปอีก 3 สัปดาห์ถัดจากวันที่ระบุ

  ดังนั้น จะได้สูตรเป็น

  C19-WEEKDAY(C19+5)+{7,14,21} ----------------------------- (1)

  สรุป สูตร (1) นี้จะเป็นการหาวันจันทร์ที่ถัดไปจากวันที่ระบุอีก 3 จันทร์ (ซึ่งในเดือนหนึ่ง ๆ ถ้าหยิบวันจันทร์ที่ต่อกันมา 3 วัน จะต้องมีจันทร์ที่ 2 หรือ 4 อยู่ใน 3 จันทร์นี้แน่นอน)

  ----------------------------------------------------------------------
  2.วันจันทร์ที่ได้ 3 ลำดับนั้นเป็นวันจันทร์ที่เท่าใดในเดือนนั้น ๆ

  สูตรในการหาว่าวันที่ระบุนั้นอยู่ในสัปดาห์ใด ในเดือน (แบบนับ 7 วันเต็ม 7วันแรกคือสัปดาห์ที่ 1)

  ก็จะมีวิธีหาได้หลากหลายครับ อาทิเช่น

  =INT(DAY(วันที่-1)/7)+1 ---------------------------(2)

  =CEILING( DAY(วันที่), 7 )/7 --------->(2.1)-(คุณอรวีร์ใช้สูตรนี้)

  =ROUNDUP(DAY(วันที่)/7,0) ------------->(2.2)

  ดังนั้นในการหาว่าวันจันทร์ 3 ลำดับที่ได้จากสูตร (1) เป็นวันจันทร์ที่เท่าใดในเดือนนั้น ๆ ก็นำ สูตร (1) มาใช้ในสูตร (2) ดังนี้

  =INT(DAY(C19-WEEKDAY(C19+5)+{7,14,21} -1)/7)+1 ---------------------(2.3)

  (อาจจะนำสูตร (1) ไปใช้ใน ( 2.1) หรือใน (2.2) ก็ได้)

  ผลลัพธ์ที่ได้จากสูตรนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ในเดือนนั้นและเดือนต่อไป(ถ้ามี) 3 ลำดับ
  เช่น
  ={5,1,2} ------------------ ถ้าวันที่ระบุตกอยู่ในสัปดาห์ที่ 4 หรือ 5

  ={4,1,2} ------------------ ถ้าวันที่ระบุตกอยู่ในสัปดาห์ที่ 3 หรือ 4

  ={2,3,4} ------------------ ถ้าวันที่ระบุตกอยู่ในสัปดาห์ที่ 1 หรือ 2

  เป็นต้น
  ----------------------------------------------------------------------
  3.หาว่าวันจันทร์ใดคือวันจันทร์ ที่ 2 หรือ 4 ของเดือน

  เพื่อหาวันจันทร์ที่ 2 หรือ 4 ของเดือน จะใช้ Function MOD ในการหา

  =MOD(สูตรที่ 2.3,2) ----------------- ใช้เลข 2 เป็น divisor เนื่องจาก สัปดาห์ที่ต้องการเป็นเลขคู่ ประกอบกับจำนวนสัปดาห์สูงสุดที่มีได้ไม่เกิน 5

  ดังนั้นเมื่อนำสูตรตั้งแต่ข้อ 2 ถึง 3 มาใช้ร่วมกันใน IF ก็จะได้เป็น

  =IF(ตรวจสอบว่าเป็นวันจันทร์ที่ 2 หรือ 4,วันจันทร์ที่ 2 หรือ 4,9999999) ----------- (3)
  หรือ
  =IF(MOD(INT((DAY(C19-WEEKDAY(C19+$G$15)+{7,14,21})-1)/7)+1,2)=0,C19-WEEKDAY(C19+$G$15)+{7,14,21},9999999)

  รูปแบบผลลัพธ์จากสูตรในขั้นตอนนี้จะเป็นแบบนี้

  ={39790,9999999,39804}

  ={9999999,39461,9999999}

  ={39804,9999999,9999999}

  ----------------------------------------------------------------------
  4.นำวันจันทร์ที่ 2 หรือ 4 ที่ถัดไปเพียง 1 สัปดาห์ มาแสดง

  ผลลัพธ์ที่ได้จาก สูตร 3 จะได้วันจันทร์ที่ 2 หรือ 4 แล้ว แต่รวมอยู่กับเลข 9999999 ใน Array

  ดังนั้นจึงต้องใช้ Function SMALL เพื่อนำวันจันทร์ที่ต้องการมาแสดง ซึ่งก็คือวันวางบิลที่ต้องการครับ

  {=SMALL(IF(MOD(INT((DAY(C19-WEEKDAY(C19+$G$15)+{7,14,21})-1)/7)+1,2)=0,C19-WEEKDAY(C19+$G$15)+{7,14,21},9999999),1)}

  -----------------------------------X-----------------------------------

  ขอบคุณคุณอรวีร์ที่ช่วยทดสอบสูตรและช่วยอธิบายนำครับ

 9. #19
  วานิชย์
  Guest
  Quote Originally Posted by สมเกียรติ View Post
  ขอยกปัญหาการปัดตัวเลขขึ้นไปหาค่าสูงในช่วง DataRange ที่กำหนดครับว่าจะใช้สูตรอะไรดี ยกตัวอย่างเช่น

  DataRange มีเลขเรียงจากน้อยไปมาก 0;7;14;21;28

  ถ้าเลขที่ต้องการปัดขึ้น คือ 14 ให้ตอบ 14 (ไม่ปัดเพราะตรง)
  ถ้าเลขที่ต้องการปัดขึ้น คือ 15 ให้ตอบ 21
  ถ้าเลขที่ต้องการปัดขึ้น คือ 20 ให้ตอบ 21
  ถ้าเลขที่ต้องการปัดขึ้น คือ 21 ให้ตอบ 21 (ไม่ปัดเพราะตรง)
  ถ้าเลขที่ต้องการปัดขึ้น คือ 25 ให้ตอบ 28

  ผมคิดออกตอนนี้แค่สูตรปัดลง ให้ใช้
  =Lookup(Number,DataRange)

  สูตรปัดขึ้นที่คิดได้ตอนนี้ได้แต่ใช้ Array อีกแล้ว ซึ่งไม่อยากใช้เลยเพราะคิดช้าและสูตรยาว
  {=Min(If(DataRange>=Number,DataRange))}

  ถ้าได้วิธีคิดการปัดขึ้นจะได้นำมาใช้ปัดไปหาวันถึงกำหนดได้ครับ
  กรณีที่ 1
  ถ้าข้อมูลใน DataRange เป็นข้อมูลที่มีช่วงห่าง(interval) เท่ากันทุกช่วงลำดับและเริ่มจาก 0 หรือเลขทวีคูณของ interval ก็สามารถใช้สูตร

  =CEILING(Number,interval)

  ได้ครับ

  ตามตัวอย่าง ถ้า DataRange มีเลขเรียงจากน้อยไปมาก 0;7;14;21;28
  ก็อาจจะใช้เป็น

  =CEILING(Number,7)

  ได้เลยครับ

  --------------------------------------------------------
  กรณีที่ 2
  ถ้าข้อมูลใน DataRange เป็นข้อมูลที่มีช่วงห่าง(interval) เท่ากันทุกช่วง ตัวแรกเริ่มจากตัวเลขใด ๆ จะใช้

  =LOOKUP(Number+interval-0.0001,DataRange)

  ------------------------------------------------------
  กรณีที่ 3
  แต่ถ้าข้อมูลใน DataRange เป็นข้อมูลใดๆ ตอนนี้ ยังหาสูตรอื่นไม่ได้นอกจาก

  {=Min(If(DataRange>=Number,DataRange))}

  ที่ อ.สมเกียรติ ได้ยกขึ้นมาแล้วครับ

  ที่เกือบจะได้ก็เป็นการใช้

  =INDEX(DataRange,MATCH(Number,DataRange)+1)

  แต่การใช้ INDEX+MATCH นี้ก็จะใช้ไม่ได้กับตัวเลขที่มากสุดและตัวเลขที่ตรงใน DataRange ครับ

 10. #20
  อรวีร์
  Guest

  Smile

  อรวีร์เอาสูตรของอาจารย์วานิชย์
  =INDEX(DataRange,MATCH(Number,DataRange)+1)
  มาแก้นิดเป็น . . .
  =INDEX(DataRange,MATCH(Number-0.0000001,DataRange)+1)

  ลบด้วยเลขน้อยๆก็เอามาจากอาจารย์วานิชย์เช่นกัน

  แต่ยังมีปัญหาที่ตัวแรกสุด เลยต้องแก้สูตรเป็น . . .
  =IF(Number<=DataRange , DataRange , INDEX(DataRange,MATCH(Number-0.0000001,DataRange)+1) )

Similar Threads

 1. Replies: 2
  Last Post: 20 Mar 2008, 15:34
 2. Replies: 4
  Last Post: 28 Jan 2008, 23:15
 3. excel เกิด error เวลา copy สูตร hyperlink
  By khomee in forum Excel Expert Forum Library 2012 - 2007
  Replies: 4
  Last Post: 14 Nov 2007, 14:29
 4. Replies: 2
  Last Post: 14 Aug 2007, 18:23

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •