ผมเพิ่งเริ่มหัดใช้ macro ครับ เนื่องจากต้องการนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลในวิทยานพนธ์ครับ จึงอยากรบกวนผู้เชี่ยวชาญช่วยให้คำแนะนำในการเขียน code ด้วยครับ

ผมมีไฟล์หลักคือ calculation file ภายในจะมีค่าตัวแปร(mass)ที่ผมต้องการอยู่ที่คอลัมภ์ A ครับ และ file sample1 และ 2 เป็นไฟล์ของตัวอย่างที่ผมต้องการดึงข้อมูลมาใส่ใน calculation file ครับ คำถามคือ ผมจะสามารถเขียน code ยังไงได้บ้างครับ ที่จะให้ calculation file ดึงข้อมูลที่เป็นค่า area จากทั้งสอง sample file มาอยู่ใน calculation file พร้อมกัน เพื่อนำไปคำนวณต่อไป โดยที่มีเงื่อนไขคือ area ที่ดึงมาจาก sample file ต้องตรงกับ ตัวแปร (mass) ใน column A ของ calculation file เท่านั้นครับ

ยังไงรบกวนด้วย ขอบคุณล่วงหน้าครับ