ผมใช้มาโครลองเขียนแล้วคัดลอกสูตร VLookup มาใส่ไว้ใน VBA
แต่เป็นสูตรแบบ R1C1 ไม่ทราบว่าจะเขียนแบบอื่นอย่างไร เช่น อ้างชื่อเซลล์โดยตรง , Range Name , หรือแบบอื่นๆ ถ้ามีการเพิ่มหรือลบ แถวและคอลัมภ์ จะไม่ทำให้การคำนวณเปลี่ยนไปครับ