สวัสดีครับ

ผมมีปัญหาเกี่ยวกับการเขียน Code VBA ของ Combo Box นะครับ

ผมได้สร้าง Combo Box ใส่ไว้ในชีท แล้วได้เขียน Code เพื่อกำหนด LinkedCell นะครับ ดังนี้

Code:
 
Private Sub ComboBox1_Click()
ThisWorkbook.Worksheets("IEF").Range("D10").Value = ThisWorkbook.Worksheets("IEF").ComboBox1.Text
End Sub
แต่พบปัญหาว่า ทุกครั้งที่มีการกด Undo หรือ แม้แต่ Double Click ที่ขอบคอลัมน์ ไฟล์จะต้องขึ้น
Run-time error '1004'
Applicartion-defined or object-defined error

แบบนี้ทุกครั้งนะครับ แล้วถ้ากดปุ่ม Debug จะมีแถบสีไปขึ้นที่ Code ข้างต้นนะครับ ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรครับ

ในชีท ผมมี Combo Box อยู่ 9 อัน เวลาการเกิดแถบสี จะไม่แน่นอนครับ บางทีก็เกิดที่ ComboBox1 บางทีก็ Combobox5 เป็นต้นนะครับ และเวลารันโปรแกรม Module อื่นๆ ก็มักจะวิ่งไปรัน Code ข้างต้นสลับไปมาด้วยนะครับ


และเวลากดปุ่ม Delete หรือการคีย์ข้อมูลแว้กด Enter พบว่า หน้าจอจะกระพริบทุกครั้ง ไม่ทราบเกิดจากอะไรแล้วมีวิธีแก้ไขหรือไม่ครับ

ไม่ทราบว่า เกิดจากอะไรหรือครับ

ต้องขอโทษด้วยจริงๆ ที่แนบไฟล์มาให้ไม่ได้นะครับ
ขอบคุณมากครับ