มีข้อมูลดังต่อไปนี้ เช่น
1/1540 2/1230 1/1080
1/1740 1/930 1/1030 3/980 ต้องการให้เลขส่วนหลังเรียงกันและหากส่วนตัวใดที่จำนวนตัวเลขด้านหน้ามีมากกว่า 1 ก็ให้เรียงซ้ำตามจำนวนตัวเลขนั้น
ดังตัวอย่างด้านบนจะได้ว่า
1540 1230 1230 1080
1740 930 1030 980 980 980
ไม่ทราบว่าต้องใช้สูตรและวิธีการอย่างไร บ้าง
(มี file แนบมาด้วยครับ)