เพื่อมุ่งให้เกิดคุณภาพจากการอบรมสูงสุด Excel Expert Training ให้การอบรม Excel กลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 6 คนทุกคนสามารถเรียนรู้ Excel อย่างใกล้ชิด จะมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มแล้วนัดวันอบรมแบบส่วนตัวก็ได้ ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถติดตามเนื้อหาที่อบรมได้อย่างชัดเจนจากจอภาพด้านหน้าของตัวเอง
Results 1 to 7 of 7

Thread: วิธี ทำให้ กากบาท ที่ user form หายไป ทำอย่างไรครับ

 1. #1
  zv735
  Guest

  วิธี ทำให้ กากบาท ที่ user form หายไป ทำอย่างไรครับ

  1. วิธี ทำให้ กากบาท ที่ user form หายไป ทำอย่างไรครับ
  2. และวิธีทำให้ Manu ทั้งหมด ใน Excell หายไปให้หมด หรือเหลือน้อยที่สุดควร Set อย่างไรครับผม คือผมอยากให้ user ใช้งานจาก Form ที่ผมทำขึ้นมาอย่างเดียวครับผม
  ตอนนี้ผมใช้

  Code:
    Application.CommandBars(1).Enabled = False
    Application.WindowState = xlMinimized
    Application.ScreenUpdating = False
    Application.WindowState = xlNormal

  ขอบคุณมากมากครับ

 2. #2
  zv735
  Guest

  ทำได้แล้วครับ

  ทำให้มันหายไปไม่ได้แต่ทำให้ กด แล้วไม่เกิดอะไรขึ้นได้ครับ
  ใช้ Code นี้ครับ
  ขอบคุณมากมากครับผม

  Code:
   
  Private Sub Userform_QueryClose(Cancel As Integer, closemode As Integer) 
  
    If closemode = vbFormControlMenu Then Cancel = True 
  
  End Sub

 3. #3
  zv735
  Guest

  อีกวิธีครับ

  ทำให้มันหายไปไม่ได้แต่ทำให้ กด ไม่ได้ครับ( Disable)
  ใช้ Code นี้ครับ
  ผมไม่เข้าใจนะครับ ลอกมาจาก Api-Guide ที่อาจารย์อรวีร์แนะนำครับ
  ผม ยกเลิก ไปหลายบรรทัด ก็ยังทำงานได้อยู่
  เลยไม่รู้ว่าแต่ละบรรทัดหมายความว่าอะไร

  รบกวนผู้รู้ แนะนำด้วยนะครับ
  จะได้ประยุกต์ใช้ได้ในโอกาศต่อไปครับ
  ขอบคุณมากมากครับผม

  Code:
   
  Private Declare Function GetSystemMenu Lib "user32" (ByVal Hwnd As Long, ByVal bRevert As Long) As Long
  Private Declare Function GetMenuItemCount Lib "user32" (ByVal hMenu As Long) As Long
  Private Declare Function DrawMenuBar Lib "user32" (ByVal Hwnd As Long) As Long
  Private Declare Function RemoveMenu Lib "user32" (ByVal hMenu As Long, ByVal nPosition As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
  Private Declare Function FindWindow Lib "user32.dll" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, _
  ByVal lpWindowName As String) As Long
  Const MF_BYPOSITION = &H400&
  Const MF_REMOVE = &H1000&
   
  Private Sub UserForm_Initialize()
   Dim hSysMenu As Long, nCnt As Long
   Dim Hwnd As Long
    ' Get handle to our form's system menu
    ' (Restore, Maximize, Move, close etc.)
    Hwnd = FindWindow("ThunderDFrame", "UserForm2")
    hSysMenu = GetSystemMenu(Hwnd, False)
    'If hSysMenu Then
      'Get System menu's menu count
      nCnt = GetMenuItemCount(hSysMenu)
      ' If nCnt Then
        ' Menu count is based on 0 (0, 1, 2, 3...)
        RemoveMenu hSysMenu, nCnt - 1, MF_BYPOSITION Or MF_REMOVE
        'RemoveMenu hSysMenu, nCnt - 2, MF_BYPOSITION Or MF_REMOVE ' Remove the seperator
        'DrawMenuBar lHwnd
        ' Force caption bar's refresh. Disabling X button
       '  Me.Caption = "Try to close me!"
     ' End If
    'End If

 4. #4
  อรวีร์
  Guest

  Smile

  API-Guide ไม่ใช่ของอรวีร์ค่ะ

  การใช้ Windows API ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง เพราะเข้าไปเกี่ยวข้อง-ควบคุม ทรัพยากรของระบบ Windows
  ค่อยๆศึกษาทดลองค่ะ

 5. #5
  zv735
  Guest

  ขอบคุณอาจารย์อรวีร์มากครับ

  ขอบคุณอาจารย์อรวีร์มากครับ

 6. #6
  มิตรภาพ
  Guest
  ผมทดลองหาวิธีต่างๆดู ในการที่จะไม่แสดง X ตรงมุมขวาของ Box ต่างๆ ปรากฏว่าหากใช้ของมาตรฐานที่มีมา จะทำไม่ได้ครับ
  แต่ถ้าไม่ใช้ของมาตรฐาน แต่เราวาดขึ้นมาเอง จากบรรดาเส้น, กล่อง หรือรูปวาดต่างๆ หรืออาจจะ PrintScreen มาจาก MessageBox มาตรฐาน แล้วเลือกวางรูปภาพเข้าไป(เหมือนตัวอย่างที่ผมทำมา) ซึ่งเราสามารถทำเลียนแบบหน้าตาของ Message มาตรฐานได้ไม่ยาก โดยที่ไม่มี X ด้วยครับ

  โค้ดที่สำคัญคือตรงนี้ครับ
  Code:
  ActiveSheet.Shapes("MessageNoX").Visible = True
  "MessageNoX" ก็คือชื่อของ Object ที่เราวาดหรือสร้างขึ้นมา สามารถใช้ชื่อมาตรฐาน หรือตั้งชื่อใหม่ก็ได้ครับ

  โค้ดที่ผมลองทำในไฟล์ตัวอย่างครับ
  Code:
  Sub ShowMessage()
      ActiveSheet.Shapes("MessageNoX").Visible = True
      ActiveSheet.Shapes("Group 1").Visible = False
      ActiveSheet.Shapes("AutoShape 1").Visible = True
  End Sub
  
  Sub HideMessage()
      ActiveSheet.Shapes("MessageNoX").Visible = False
      ActiveSheet.Shapes("Group 1").Visible = True
      ActiveSheet.Shapes("AutoShape 1").Visible = False
  End Sub
  
  Sub Macro01()
      MsgBox "OK Clicked..."
  End Sub
  
  Sub Macro02()
      MsgBox "Cancel Clicked..."
  End Sub

 7. #7
  zv735
  Guest

  เป็นอีกวิธีที่น่าสนใจมากเลยครับ

  เป็นอีกวิธีที่น่าสนใจมากเลยครับ
  ขอบคุณ คุณมิตรภาพ มากมากครับที่แนะนำวิธีดีดีให้ครับผม

Similar Threads

 1. ไม่ต้องการให้ user ลาก(move) form
  By AudyPrae in forum Excel Expert Forum Library 2012 - 2007
  Replies: 6
  Last Post: 11 Nov 2009, 16:36
 2. สร้างตารางกรอกข้อมูลใน user form
  By MTM in forum Excel Expert Forum Library 2012 - 2007
  Replies: 6
  Last Post: 7 Aug 2009, 09:44
 3. เปิดไฟล์แล้วให้ user form โชว์
  By nlek in forum Excel Expert Forum Library 2012 - 2007
  Replies: 2
  Last Post: 21 Aug 2008, 09:26
 4. การสร้าง USER FORM PASSWORD
  By virai06 in forum Excel Expert Forum Library 2012 - 2007
  Replies: 7
  Last Post: 28 Jul 2008, 22:20
 5. ต้องการรัน User Form ให้เต็มจอภาพครับ
  By aaaaaaaaa in forum Excel Expert Forum Library 2012 - 2007
  Replies: 2
  Last Post: 23 Jul 2007, 20:50

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •